Mäta
Oavsett om du ska sätta upp mätning av en ny webbplats/app eller byta ut ett befintligt verktyg för digital analys behöver du skaffa dig en tydlig bild av vilken data som bör samlas in, vem som ska ta del av data och hur ni ska agera på informationen. Vi kan hjälpa till med att ta fram en mätplan, ett förslag på hur ni bör organisera er kring digital analys samt genomföra implementation av spårning samt tillhörande konfiguration av mätverktyg, ofta Google Analytics.

Läs mer!

Analysera
Det är viktigt att se till att den data ni samlar in används för analys och att analyserna leder till åtgärder och förbättringar. Rapporter, grafer och statistik har inget egenvärde. Vi hjälper er att ställa de rätta frågorna och se till att er digitala analys fokuserar på att öka intäkter, minska kostnader eller öka nöjdheten hos användarna. Oftast med hjälp av Google Analytics, men även med kompletterande datakällor.

Läs mer!

Konvertera
Att jobba med att ständigt förbättra konverteringsgraden är centralt för alla som har en digital tjänst, oavsett om det är en webbplats, en app eller något annat. Vårt arbete med ständiga förbättringar syftar till just det – att hjälpa till att öka er konverteringsgrad successivt genom analys och tester. Outfox är partner till Optimizely, men jobbar även med Googles produkter, Convert Experiments, Visual Website Optimizer, Hotjar och flera andra verktyg.

Läs mer!

När endast det bästa är tillräckligt bra.

Outfox är ett konsultbolag med expertkompetens inom digital analys och konverteringsoptimering. Vi arbetar för att ge våra kunder ökade intäkter, minskade kostnader och fler nöjda användare.

Det gör vi genom att samla in, bearbeta och analysera information så att våra kunder kan fatta rätt beslut.

Vi är nog lite nördiga men vi älskar det vi jobbar med; att fatta datadrivna beslut!

Outfox har sedan start haft en mycket god ekonomi. Det gör oss till en stabil leverantör och en långsiktig samarbetspartner.


Det är berättelsen bakom siffrorna vi vill åt. Vi jobbar för att minska användarnas frustration och att förbättra ditt resultat.

Outfox är en certifierad partner till Google för Google Analytics och Google Tag Manager. Dessutom är vi Nordens första och största återförsäljare av Google Analytics 360. Utöver det är vi även partner till Optimizely.

Våra kunder utgörs av mellanstora och stora företag och organisationer.

Ulf Thor

Ulf Thor

Nordic Social & Online Manager / Electronic Arts

"Jag ville ha en leverantör som kunde vara ett konstruktivt bollplank. Ni är dessutom ett kunnigt, hjälpsamt och trevligt gäng vilket gjorde beslutet ännu lättare!"

AIzaSyAMAK-FQp3w6pfIUXpf_S8WX8irrcSUkj4

Outfox Intelligence AB

Besök: Tyska Brinken 30, Stockholm
Post: Box 2205, 103 15 Stockholm
Alla kontaktuppgifter

08-790 55 00
sales@outfox.com

Outfox Intelligence AB

Street: Tyska Brinken 30, Stockholm
Post: Box 2205, 103 15 Stockholm
Other ways to contact us

08-790 55 00
sales@outfox.com