Analys av sociala medier med Google Analytics – del 2

Välkommen till fortsättningen i serien om analys av sociala medier med Google Analytics. Du har väl inte missat del 1 där du kunde lära dig använda avancerade segment för att analysera hur besök från olika trafikkällor (Facebook, Twitter, etc.) skiljer sig mot andra besök?

I denna del går jag in på hur du kan använda kampanjspårning för analys av sociala medier.

Om du använder kampanjtaggning av länkar som leder till din webbplats kan du göra extra analys av besök från sociala medier. Du kan använda Googles verktyg för att skapa webbadresser om du är osäker på hur du ska göra. Du kan också läsa instruktionen. Ett exempel på hur en länk från Facebook till den här webbplatsen skulle kunna se ut: http://www.outfox.com/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=min-facebook-sida.

I nedanstående exempel kan du se att jag valt rapporten Trafikkällor-Alla trafikkällor och angett ett filter för Källa/Medium som innebär att endast de besök som jag uppmärkt som inkommande med mediet ”link” visas i rapporten. Den data du ser i rapporten, t.ex. avseende avvisningsfrekvens, gäller då endast de besöken.

Trafikkällor - Google Analytics
Bild: Alla trafikkällor filtrerade på medium: link

Om du sedan klickar på ”facebook / link” kommer du till nedanstående vy som enbart visar data för en enstaka kampanj (länk).


Analys av kampanj - Google Analytics
Bild: Klickat på ”facebook / link” i listan

Om du därefter klickar på tabben ”E-handel” (om du har e-handelsspårning aktiverad) kommer exempelvis intäkt och omvandlingsfrekvens för e-handel visas enbart för vald kampanj.

E-handel i Google Analytics
Bild: Valt tabben ”E-handel”

Om du vill kunna se alla rapporter, men bara för en viss länk (kampanj, medium, källa, etc.) använder du dig av avancerade segment istället. I detta exempel väljer jag att endast inkludera besök som matchar en kampanj som heter ”facebook fans”.

Avancerade segment i Google Analytics
Bild: Skapat segment för kampanjen ”facebook fans”

Ett annat alternativ är att skapa en anpassad rapport med kampanjaspekterna och de mätetal (den statistik) du vill få med. I nedanstående exempel används aspekterna kampanj, medium och källa samt mätetalen unika besökare, besök, totalt antal slutförda mål, totalt målvärde, unika köp, intäkt, värde per besök och avvisningsfrekvens. Denna rapport skulle alltså tala om värdet på alla de mätetalen för respektive märkt länk från kampanjer (och en kampanj kan då vara en specifik länk från sociala medier).

Anpassade rapporter i Google Analytics
Bild: Skapat en egen rapport baserat på aspekterna kampanj, medium och källa

Så här ser det ut i ett exempel där jag klickat in på besök som kommit via en specifik länk på LinkedIn.

Anpassad rapport i Google Analytics
Bild: Kört den anpassade rapporten och klickat in på kampanjen ”linkedin group”Läs del 1 i serien om mätning och analys av sociala medier!