Avhandling om webbanalys

Jag har under 2009 och 2010 kontaktats av flera personer från svenska universitet och högskolor som intresserat sig för webbanalys – såväl studenter som professorer.

Att intresset för webbanalys vaknat är förstås mycket glädjande och jag hjälper så gott jag kan till med att svara på frågor och knyta kontakter.

Studenten Antoaneta Nikolaeva vid Stockholms Universitet blev i juni färdig med A study of change management implementation in the context of web analytics. Det är en avhandling om hur förändring kan åstadkommas med hjälp av webbanalys.

Jag känner igen både utmaningarna och fokuset på ständiga förbättringar som avhandlingen tar upp, men har en känsla av att en del företag i studien målat en bild av att de nått längre än de i verkligheten har. Det är tufft att få dedikera den tid på webbanalys som ämnet förtjänar och svårt att få alla i en organisation att sluta lyssna på HiPPOs och börja basera beslut få fakta och användarnas beteende.

Webbanalysvärlden är dock fortfarande väldigt liten vilket blir tydligt när jag inser att i princip samtliga referenser utgörs av kontakter som jag redan har. En sökning på ”web analyst” på LinkedIn ger också färre än 2000 träffar. Det kan i och för sig finnas många varianter på jobbtitlar och det kan heta olika saker på olika språk, men det finns 10 gånger så många personer med ”SEO” i sin titel. Oavsett exakt antal är webbanalytiker fortfarande en förhållandevis liten yrkesgrupp.

Att webbanalys som verktyg för förändring hamnar i fokus är bra. Avhandlingen är en bra introduktion till webbanalys för de som inte redan jobbar med det och de som bara rapporterar och inte åstadkommer förändring. Webbanalys ska, som de som intervjuats ofta påpekat, leda till ständiga förbättringar. Det handlar inte om rapporter (grafer och tabeller). Det handlar om åtgärder och förändringsarbete.

Uppdaterat, en version som slides: