Begränsningar i Google Analytics

Google Analytics är ett fantastiskt verktyg på många sätt, vilket jag skrivit om många gånger. Som alla andra verktyg har det dock självklart även begränsningar. Syftet med detta inlägg är att synliggöra vad begränsningarna är och föreslå lösningar.

 • Max 50 profiler per GA-konto. Lösning: Google kan utöka till 100 i undantagsfall. Alternativt: skapa fler GA-konton och ge ditt masterkonto admin till huvudkontot.
 • Max 25 GA-konton kan skapas genom en inloggning (mot en e-postadress). Lösning: Bjud in e-postadressen som admin till konton skapade genom andra inloggningar (e-postadresser).
 • Max 50 000 unika URL:er per dygn specificeras i rapporter som ”bästa innehållet” (top content). URL 50 001 och upp grupperas under övriga/other. Lösning: Väldigt får webbplatser har besök på fler än 50 000 verkligt unika URL:er per dag. Om du slår i taket beror det troligtvis på att du använder dig av query-parametrar och varje unik kombination av query-parametrar gör att sidnamnet räknas som en unik URL. Lösning: I inställningarna för aktuell profil, ange vilka query-parametrar som ska exkluderas. Troligtvis behöver du t.ex. inte få en unik URL för varje URL som innehåller ett unikt sessions-id. Förutom att du kommer att slippa ”other” kommer du få det mycket lättare att analysera! Läs mer
 • Det finns en teoretisk gräns på max 5 miljoner sidvisningar per månad för GA-konton som inte är länkade till ett aktivt AdWords-konto. Lösning: Om Google börjar applicera denna regel (vilken de hittills bortsett från) räcker det med att spendera så lite som en dollar (7-8 kr) per dag för att ta bort gränsen. Läs mer
 • Max 500 sidvisningar+events kan spåras per besök (användarsession). Lösning: Om du skickar fler per besök har du sannolikt gjort en felaktig implementation. Ta hjälp av en certifierad GA-konsult som hjälper dig hitta en bättre lösning. Exempel på felaktiga implementationer är t.ex. att skicka in data för varje pixel muspekaren rör sig. Läs mer
 • Sampling av data sker när du väljer rullgardinen dimension/aspekt i en rapport och din data i det segmentet innehåller fler än 500 000 besök. Sampling inträffar också när du når 1 000 000 unika kombinationer av aspekter för en fråga. GA hämtar max 1 000 000 unika värden delat med antal dagar för frågan. Exempel: En rapport för senaste veckan kommer innehålla max 142857 värden (1 000 000/7). Det framkommer alltid när data är samplad och konfidensintervall visas för en del värden. Lösning: Eftersom sampling sker på profilnivån kan du dela upp webbplatsen i flera profiler (t.ex. för olika sektioner). Sampling är också mer frekvent om du analyserar långa tidsperioder – analysera för kortare tidsperioder om du kan. Läs mer här och här.
 • Antalet egendefinierade variabler (custom variables) är begränsat till max 5 stycken per besökare, max 5 stycken per besök och max 5 stycken per sida. En extra utmaning finns i att det bara finns totalt 5 ”slottar” (slots) för dessa variabler. Du kan aldrig skicka fler än 5 custom variables per request (per sidvisning eller event). Lösning: Skapa en matris och planera noga hur och när du kommer använda dessa variabler. 5 räcker betydligt längre än vad du tror om du planerar ditt arbete. Läs mer
 • Anrop till API:t (relevant om du jobbar med tredjepartsverktyg för att analysera GA-data) får innehålla max 10 000 rader per svar. Lösning: Gör flera, sekventiella, anrop.
 • Anrop till API:t får uppgå till max 10 000 per dygn (Pacific Time tillämpas) och trackingkod/konto, t.ex. UA-123456-X (d.v.s. alla profiler/tabell-ID:n inom en s.k. web property).
 • Anrop till API:t får uppgå till max 10 per sekund och max 4 samtidigt. Läs mer om API:t
 • Data kan aldrig sparas till Google Analytics efter ett besök. D.v.s. du kan inte ladda upp data till Google Analytics. Lösning: Du kan hämta ut data från Google Analytics API och göra en kombinerad analys i ett tredjepartsverktyg så länge som du har en nyckel att matcha med. Exempel på verktyg: Excellent Analytics och Anametrix.
 • Personuppgifter får inte sparas i Google Analytics enligt användningsvillkoren. Lösning: Först och främst, måste du verkligen spara personuppgifter? Tänk noga igenom integritetsfrågan. Det du inte får spara i GA är t.ex. personnummer och e-postadress. Huruvida du får spara en icke identifierbar nyckel är en gråzon. Teoretiskt sätt skulle du kunna sätta en nyckel som är helt omöjlig att identifiera i GA men går att identifiera i era andra system in-house. Men som sagt, det som är intressant är vanligtvis analys av stora mängder besökare. Du ska ju ändå aldrig optimera webbplatsen utifrån en enstaka besökares beteende! Jag rekommenderar därför att du avstår från att tänka i banorna om att skapa en nyckel som någonstans kan identifiera en individ. För analys av enstaka besökare, komplettera med ett annat verktyg (kan vara relevant för B2B-sajter).

Läs mer om Google Analytics eller kontakta en certifierad konsult.