Anmäl dig till Google Analytics Conference i Stockholm, 23 maj

OBS! Här hittar du konferensen för 2014

Konferens om Google Analytics

Den 23 maj 2013 äger Google Analytics Conference rum i Stockholm för tredje gången. De två första åren har konferensen varit helt utsåld och förra året var väntelistan drygt 100 personer lång. Anmäl dig medan platser finns kvar!

Vi på Outfox är stolta över att vara initiativtagare till konferensen. I år hjälper vi Wednesday Relations som står som arrangör ihop med oss och andra partners till Google.

Skriv VIP OUTFOX i kommentarsfältet vid anmälan så betalar du 2 490 kr (ordinarie pris 3990 kr). Din VIP-inbjudan gäller vid anmälan senast den 15 maj och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

google-analytics-konferens

I år kommer bland annat Paul Muret från Googles huvudkontor i Kalifornien. Paul grundande Urchin som sedermera blev Google Analytics. Om Paul:

“Paul leads engineering for Google Analytics and the related suite of measurement tools.

Paul has overseen the development of Analytics since its inception in 2005 through today where Analytics has become the number one web analytics system in the world.

Prior to Google, Paul was founder and CEO of two start-ups, Urchin Software Corporation and Quantified System Inc.

Urchin Software Corporation was acquired by Google in 2005, and Urchin technology became the genesis of the Google Analytics system.”

Paul kommer att tala om spännande nyheter i Google Analytics.

Den andra talaren från Google i Mountain View är ingenjören Mike Kwong som jobbar med Google Analytics. Om Mike:

“Mike is a software engineer working on Google Analytics backend. Since joining the team in 2010, he has worked on a number projects, including leading the development of the data processing pipelines for social ROI information from various social networks and mobile app data from Google Analytics SDK v2. He holds Bachelor’s, Masters and Doctoral degrees from Stanford University.”

Mike kommer att prata om allt Google gör för att förbättra Google Analytics för e-handlare.

Utöver det blir det Google Analytics case från AFA Försäkring, Resurs Bank, Norrköpings Kommun och Visit Sweden.

Dessutom kommer Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, och pratar om insikter om hjärnan, kunden och varför besökare väljer andra sajter framför din.

Utöver det kommer Google Analytics Certified Partners, som Outfox, att dela med sig av tips.

Vi kommer att visa hands-on hur universal analytics kommer att revolutionera möjligheterna för analys av en användare över många olika digitala enheter.

Dessutom kommer vi på Outfox att hålla i en clinic/huddle runt ett bord där diskussionsämnet är konverteringsoptimering.

Läs programmet.

Det vore kul att träffa dig på årets konferens om Google Analytics!

google-analytics-konferens

Gör som Usain Bolt för att konvertera mera (Eller: Outfox bjussar på ett nyckeltal)

Tänk dig en elitidrottare utan mål. Det går inte för hen finns inte! Usain Bolt, till exempel, har satt ett mål att springa 200 m under 19 sekunder på OS 2016. Målet är Specifik, Mätbart, Accepterat, Realistiskt(?) och Tidsbestämt. Han kan säkert också visualisera publikens vrål i vinnandets ögonblick och adrenalinrushen när han tar klivet över mållinjen. 

 

 

Självklart har din organisation motsvarande målfokusering och förmåga att visualisera er framgång! Självklart har ni SMARTa mål! Nu då? 

Outfox hjälper ofta företag att definiera nyckeltal för att mäta webbplatsens förmåga att bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Nyckeltalen gör målen mätbara och mer realistiska. Här får du ett kraftfullt nyckeltal  och exempel på vad du kan använda det till:

 

Nyckeltal: Potentiell konverteringsgrad 

Andel besökare som kom till webbplatsen och ville köpa din produkt men misslyckades. 

 

Såhär tar du fram nyckeltalet

Du måste fråga dina besökare i vilket syfte de besöker webbplatsen för att kunna beräkna nyckeltalet, förslagsvis med hjälp av en mini-enkät (= inte mer än ett par frågor). 

Analysera

Segmentera ut gruppen som ville konvertera men inte gjorde det. Finns sidor eller delar på webbplatsen som är kritiska där en stor del av gruppen försvinner? 

Vad du gör med de nya insikterna!

Hitta sidor som tjuvar konverteringar. Utvärdera deras funktionalitet och användbarhet, till exempel med hjälp av heat maps eller användartester. När du utvärderar kommer du att hitta hypoteser om hur sidan kan förbättras. 

 A/B-testa om din hypotes är riktig. På det sättet riskerar du inte att göra förändringar som skadar din försläljning och du får svart på vitt hur de påverkar konverteringsgraden. 

Använd nyckeltalen för att göra ett mål mätbart

Konverteringsgraden svarar direkt mot ett affärs- eller verksamhetsmål. Att känna till den potentiella konverteringsgraden gör det möjligt att sätta ett både realistiskt och mätbart mål för försäljning online.

Och sen då?

Fortsätt följa upp målen, omvärdera målen, prata om målen och håll dem levande. När Usain Bolt satte sitt första världsrekord satte han sig inte ner i gräset och var klar, han satte nya mål. 

Nytt: Historik över förändringar i ditt Google Analytics konto

Idag annonserade Google att man släpper en ny funktion i Google Analytics. Man kan numera se en historik över när viktiga förändringar gjordes i kontot och vem som gjorde det . Varför är detta bra? Jo för att förändringar i ditt konto kan påverka datainsamling och vad som visas i dina rapporter. Det kan visa sig vara förklaringen till en förändring i rapporterna som du tidigare kliat dig i skallen över.

Exempel på vad du kan se i Change History

  • När ett filter har lagts till en profil. 
  • Vem som skapade eller gjorde förändringar i ett mål 
  • Förändringar av användares behörighet

 

 

 

 

 

 

 

Det är bara administratörer som kan se förändringshistoriken och den visar 180 dagar bakåt och du hittar den i kontoöversikten.

 

 

 

 

 

 

Case: Enkel redesign ökade konverteringsgraden för Unicef


Resultat:

Ökad konvertering: 3 %
Värde: +170 000 kr/år

Unicef Sverige är en av de välgörenhetsorganisationer som vi hjälper med analys och konverteringsoptimering. För att hjälpa Unicef att optimera webbplatsen för fler gåvor under julkampanjen genomförde vi ett A/B-test med hjälp av Content Experiments i Google Analytics.

Utmaning och testhypoteser

Vårt första steg var att identifiera vilka sidor på webbplatsen som hade störst potential till förbättring. Baserat på vår arbetsmodell samt på trafiken till sidan valde vi ut sidan “Gåvoshop”. Sidans syfte är att motivera besökarna att köpa en gåvoprodukt.

Utifrån vår analys och sidans design identifierade vi ett antal problemområden:

– Likartad presentation av produkterna kan göra val av produkt svårt

– Osäkert om besökarna förstår hur “gåvan” fungerar

– Köpknappen i blått sticker inte ut

A/B-testet

Utifrån våra hypoteser och vår analys tog vi tillsammans med Unicef och deras webbyrå Oktavilla fram förslag på en utmanande variant av sidan. Den utmanande varianten visade en enkel beskrivning av hur gåvan fungerar samt hade ett tydligare fokus på mest behövda gåvor. Dessutom valde vi en mer kontrasterande knapp för att agera.

Originalsida

Original

Utmanande variant

Resultat och utvärdering

Testet genomfördes med Content Experiments i Google Analytics. Som mål för testet valde vi slutfört köp av produkt i Unicefs gåvshop. Testet pågick i 15 dagar innan vi fick ett signifikant resultat på 95 %.

Den nya versionen resulterade i en ökning av konverteringsgraden med 3 %. Resultatet av vårt arbete medför ca 170 000 kronor mer i gåvor under ett år. Ett snabbt och enkelt test kan alltså medföra avsevärda värden. Tänk då på värdet av att kontinuerligt arbeta med tester!

Arbetet med konverteringsoptimering är aldrig avslutat. Vårt nästa mål är att ytterligare öka konverteringsgraden på sidan genom att göra ett uppföljande test samt genom att även testa andra sidor. Vi kommer genomföra ett antal spännande A/B-tester den närmaste tiden. Dessutom kommer vi att implementera en webbenkät som kopplar ihop svaren med besökarnas beteende i Google Analytics för att förstå dem ännu bättre. Det kommer hjälpa oss att identifiera ännu mer outnyttjad potential.

 


Google for Nonprofits Featured Provider Google Analytics Certified Partner
Outfox är en Google for Nonprofits Featured Provider och Google Analytics Certified Partner. Vi har hjälpt många insamlingsorganisationer förbättra konverteringsgraden.

Psykologiska typer och fåglar

FågeltyperDen som följt Outfox ett tag känner säkert till att vi utvecklat ett eget test för att med tio snabba frågor ta reda på vilken typ av personlighet du har, illustrerat med en fågel. Syftet med testet är att skapa förståelse för att olika människor har olika behov av information, t.ex. vid köpbeslut.

Ta vårt test här

Vårt test mappar ganska väl, om än ej exakt, mot MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).

Vårt test är dock mycket förenklat i och med att det bara består av tio frågor. Det ska därför ses som en aptitretare för att studera olika människors preferenser, behov och beteende mer på djupet. Myers-Briggs beskriver 16 psykologiska typer. Vi beskriver 4 fåglar. Inom varje fågel ryms alltså 4 olika psykologiska typer enligt Myers-Briggs. Alla påfåglar är alltså inte helt likadana, till exempel. Det finns fyra nyanser av varje fågel.

Dessutom är det så att ingen är en renodlad uggla, pingvin eller svala. Vi har alla lite av flera fågeltyper inom oss. Däremot har vi en typ som dominerar.

Något som många missar i vårt test är till vilken andel du är en viss fågel.

Se exemplet:

Procentsats, fågeltyp

För att ytterligare komplicera det så finns det dessutom en skala för varje enskild preferens (det finns fyra preferenser) i MBTI. Hur stark varje preferens är varierar mycket och du kan t.ex. ha en svala som bara har en måttlig grad av varje respektive preferens. Den svalan är mindre extrem än den som har en tydlig grad för varje preferens.

Alla typer av personlighetstester bygger på förenklingar och det är viktigt att komma ihåg att vi ofta ikläder oss olika roller beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi agerar samtliga som alla fyra fågeltyperna vid något tillfälle. Däremot är vår huvudfågel den som kommer fram i de mest pressade situationerna.

T.ex. kan arbetsmiljö och arbetsuppgifter tvinga en svala att agera mer som en uggla eller en påfågel mer som en pingvin.

Om du ska köpa en pocketbok online är det inte rationellt att agera uggla (jämföra i detalj) utan i det fallet blir även ugglor svalor (det ska gå snabbt och enkelt).

Att fåglarna går i varandra syns exempelvis om man fokuserar på energiriktning och perception.

Fågelmix

Vi har märkt att många som tar vårt test identifierar sig starkt med sin fågeltyp och är stolt över den. Det är bra. Alla bör känna stolthet i sin fågeltyp. Dock ska man komma ihåg att ingen fågel är bättre än en annan och att man bör undvika att attribuera alla sina egenskaper till den fågel som testresultatet visat på. “Jag gör så här för att jag är en typisk x” har jag hört yttras flera gånger. Ibland rätt, ofta felaktigt. Det är inte så att påfåglar alltid måste stå på en scen eller att ugglor alltid grottar ned sig i detaljer. Som sagt, alla har flera fåglar i sig.

Pingvin memeKanske vore det mer tydligt att kalla någon för t.ex. en ugglepingvin eller pingvinsvala. Men hur ser en sån ut? Inte som ett pingvin-“meme” i varje fall.

Den som är nyfiken på att läsa mer om hur fåglarna mappar mot andra test kan klicka på bilden nedan.

Fåglarna mot olika tester

Ta vårt test här

Syftet med fågeltestet är inte att utpeka en fågel som bättre än en annan. Syftet är att förstå människor (och webbplatsbesökares!) preferenser, behov av information och beteende. Ingen enskild fågel är rätt eller har rätt. Optimera för att tillfredsställa samtliga fåglar!

Hoppas vi väckt ditt intresse för att analysera beteenden mer på djupet. Vill du fördjupa dig ännu mer i fågeltyperna och konverteringsoptimering? Kontakta oss.

Sida 10 av 23« Första...89101112...20...Sista »