Bloggat om webbanalys

Denna vecka har jag varit gästbloggare på Loggenbloggen. Nedanstående är ett litet urval av det jag skrivit.


Tips om webbanalys:

1. Låt verksamhetens behov styra val av verktyg och låt dig inte förblindas av funktionalitet du aldrig kommer använda.

2. Lägg mer pengar på personer än verktyg. Utan mänskliga resurser blir det bara rapportering, inte analys.

3. Agera på fakta. Besökarna är viktigare än ditt och din chefs ego, branschkollegornas gillande och galornas pris.

4. Filtrera bort bruset. Det är t.ex. sällan intressant att analysera dina egna besök.

5. Webbanalys är inte en engångsföreteelse. Endast genom ständiga förbättringar kan ni realisera det fulla värdet.

Läs mer om tipsen


Eftersom många företag inte mäter, eller mäter fel saker, leder en felaktig/bristande analys till beslut på fel grunder. Ett vanligt fel är att fokusera på medelvärden. Bakom medelvärden gömmer sig extremer. Exempelvis är det viktigt att ta reda på hur stor andel av besöken på olika sidor som faktiskt varat tillräckligt länge för att det ska vara rimligt att förutsätta att besökaren hunnit läsa innehållet. Vi har sett att det ofta är så att 40-50 % av alla besök varar i mindre än tio sekunder. En snabb titt på fem stora webbplatser visar att den som klarar sig bäst ligger på 30 % och att den som klarar sig sämst ligger på hela 80 %. Det är rimligt att anta att det är ett problem när besökarna inte ens vill stanna i mer än tio sekunder!

Läs mer om mätning av intranät


För att ringa in områden för förbättring använder vi vanligtvis webbanalysdata och webbenkätdata. Även exempelvis användartester kan användas för att få idéer kring vad för alternativa varianter som måste skapas. Ofta rör sig förbättringar om copy och design, men det förekommer också att det finns stora problem i själva interaktionsdesignen.

Läs mer om ständiga förbättringar


När en avvikelse visas på dashboarden ska du springa iväg till ditt verktyg för webbanalys och börja undersöka vad avvikelsen beror på. Dashboarden visar symptomen, en djupare analys i verktyget ger svaren.

Läs mer om dashboards


Det är alltså snabbt och enkelt att deltaga. Syftet är att identifiera problemområden för förbättring (som bidrar till ökad nöjdhet, minskade kostnader och/eller ökad intäkt).

Vi har ingen glädje av att ta reda på om besökaren är en kvinna i 30-34 års åldern, med en årsinkomst på över 400 000 kr och en katt som heter Fluffy. Det vi vill är veta vad som orsakar frustration och missnöje.

Läs mer om analys kopplat till beteende


Om du bara mäter kan du lika gärna låta bli.
Om du bara rapporterar kan du lika gärna låta bli.
Om du analyserar och agerar på analysen gör du rätt!

Ett nyckeltal:

  • Besvarar affärsfrågor (ofta avseende intäkter, kostnader och nöjdhet)
  • Har ett målvärde
  • Har en tydlig ägare med mandat att agera
  • Kan segmenteras för djupare analys av orsaker till förändringar


Läs mer om nyckeltal