Category Google Analytics | Outfox

Magi med Parametrar och Custom Dimensions

Vill du bli webbanalysens Joe Labero och skapa magiska rapporter så ska du läsa den här artikeln om hur du kan flytta query-parametrar till Custom Dimensions – utan att förändra spårningskoden.

Om du har en webbplats som skickar med parametrar i URLen så vet du att det kan göra det svårt att få en överblick över sitens innehåll i Google Analytics. Detta eftersom varje värde för en parameter som skickas med i URLen gör att Google Analytics ser detta som olika sidor. Detta gör det svårt att se hur många sidvisningar som t.ex. startsidan fått:

1

Eftersom vi i detta exempel är intresserade av att kunna hämta ut information om värdet för page-parametern vill vi inte bara filtrera bort den. Istället kan en lösning på problemet vara att skapa en Custom Dimension och genom ett filter plocka ut värdet för page och lagra detta i vårt Custom Dimension. Nedan ska vi steg för steg visa hur man gör det. I exemplet antar vi att vi har en parameter som heter “page”.

Steg 1 – Skapa en Custom Dimension

Börja med att i Admin-läget av Google Analytics skapa en ny Custom Dimension. Scope ska sättas till “Hit” eftersom vi vill att informationen ska vara knuten till varje sidvisning:

2

Steg 2 – Skapa ett filter som lagrar data

Skapa nu ett filter. Det här filtret ska lagra värdet för page-parametern i vår Custom Dimension som vi skapade i steg 1.

Välj att skapa ett Custom filter av typen Advanced. För fält A väljer du att läsa ut sidans URL (Request URI). Det reguljära uttrycket anger att det är parameter “page” som vi ska hämta ut värdet för. För “Output to” väljer vi att skicka värdet för parameten till vår Custom Dimension som vi kallade för “Page nr”:

3

Steg 3 – Filtrera bort parametern från URL

Nästa steg blir att skapa ett nytt filter som tar bort parametern “page” från den URL som Google Analytics kommer att lagra. Filtret läser ut den information i URLen som finns före och efter parametern “page” och modifierar URLen: 

4 

Steg 4: Ta bort avslutande &-tecken

Slutligen skapar du ytterligare ett filter som raderar ev &-tecken som kan finnas kvar i slutet av URLen (som en effekt av filtret som vi skapade i föregående steg):

5

Det är viktigt att de tre filtrena körs i rätt ordning (den ordning som vi skapade dom i). Du kan ändra ordning på filtrena genom “Assign Filter Order”:

6

Klart!

I Google Analytics innehållsrapporter inte längre parametern “page” dela upp sidor i rapportena på flera rader. Vill du se värdena för vår Custom Dimension “Page nr” så kan du lägga till en sekundär dimension eller skapa en anpassad rapport. Då visas informationen så här:

7

Ny version av UrlCleaner

En ny version av vår uppskattade UrlCleaner är här! 

cleanerFör att Google Analytics ska kunna identifiera trafikkällor skickar man med parametrar i URLen från annonsen, nyhetsbrevet eller den mediekanal som man vill mäta. Du har säkert satt upp kampanjtaggar för Google Analytics med Url Builder eller Kampanjkortaren. Då vet du att landningssidan på din webbplats får en massa extra parametrar i URLen. För utom att det inte är snyggt så kan det ställa till problem (när du analyserar data) om användare bokmärker eller skickar vidare den kampanjtaggade länken. Här kommer UrlCleaner in och snyggar upp URLerna!

Nyheter i senaste versionen av UrlCleaner:

  • Fungerar som en Plug-in till Universal Analytics (kräver att du använder “analytics.js” som spårningskod)
  • Kan ta bort parametrar som skickas efter #-tecknet i URLen
  • Du kan själv ange om det är andra parametrar (än de som Google Analytics använder) som också ska tas bort
  • Debug-läge som skriver ut info i konsolen om vilka parametrar som tagits bort

UrlCleaner är fri att använda! Information om hur du implementerar UrlCleaner på din webbplats hittar du här.

Botfiltrering i Google Analytics

För att du ska vara säker på att det bara är riktiga anvvändare som loggas i Google Analytics och inte robotar och spindlar som söker igenom din webbplats lanseras nu en inställning som gör att du kan filtrera bort kända robotar. 

botfiltreringUnder inställningarna för din vy kan du aktivera botfiltrering. Vi rekommenderar att du skapar en ny vy i Google Analytics där du aktiverar botfiltrering. På så sätt kan du använda din gamla vy (som inte är botfiltrerad) för att se trender i historisk data.

Google använder IAB:s lista över botar och spindlar för att identifiera vilken trafik som ska kategoriseras som botar.

Hur stor del av trafiken som utgörs av botar och spindlar skiljer sig mycket åt mellan webbplatser i olika branscher. Vi har sett siter som har långt under en procent till siter där över 10% av trafiken utgörs av botar. 

Bättre uppdelning av AdWords i Google Analytics

AdWords, alltså köpt annonsering på Google, har ofta en bra konverteringsgrad då denna kanal ofta kommer in när besökaren har kommit långt i sin köpprocess. Dock är det ju en stor skillnad om besökaren har använt en sökning där ditt varumärke finns med eller om det är en generisk sökning. Därför har Google nu gjort en smidig funktion för att dela upp AdWords-trafiken i två: varumärkessökningar och generiska sökningar.

Detta kommer göra det lättare för dig att se hur dessa kanaler presterar i jämförelse med dina andra kanaler, och ger i mitt tycke en mer rättvisande bild av hur sökordsmarknadsföringen fungerar. 

channels

Så här gör du inställningarna

För att göra denna inställning i Google Analytics går du till Admin,  väljer den vy du vill att det ska appliceras på och väljer Channel groupings/Manage brand terms.

channelgrouping_brandterms

Det finns oftast ett förslag som Google Analytics föreslår, och du kan välja att lägga till andra varianter och felstavningar av ditt varumärke i rutan längst upp till vänster. När du gjort dina val kommer du att se vilka varumärkesord som är aktiva. Om du har sökordsmarknadsföring igång på exempelvis Bing och Yahoo kommer även dessa sökningar att hamna i rätt kanal.

Kom ihåg att klicka på Save.

managebrandterms

När du sparat så tycker jag att du ska göra klart allt på en gång. Du får frågan om du vill sätta upp kanaler redan nu, och klicka på Yes, set up now.

 savebrandterms

Färdig!

 

Spotify delar med sig av erfarenheter av Google Analytics

Kom på Google Analytics Conference (originalet!) i slutet av augusti och lyssna på Fredrik Johansson som är analytics marketing manager på Spotify.

Fredrik har i över tre års tid följt Spotifys utveckling från nära håll. I takt med att företaget har växt har de också brutit ny och värdefull mark inom analys och marketing.

Fredrik har sitt huvudfokus inom marknadsanalys och har varit med och genomfört såväl storskaliga kampanjer i USA som campus takeovers på universitet runt om i världen.

Anmäl dig med rabattkoden “VIP Outfox” i kommentarsfältet och betala bara 2 990 kr vid anmälan nu!

Andra talare på konferensen:

Även case från KTH, Unionen, m.fl.

Dagen efter konferensen äger även en workshop rum.

På workshopen får du lära dig, hands-on, hur universal analytics och Google Tag Manager (GTM) kan användas ihop.

Smidigare rapportering i Google Analytics Premium

Google Analytics hjälper redan dig att samla insikter från en webbplats eller applikation i taget. Men hur gör du om du vill få en överblick av alla företages digitala kanaler? Nu lanseras en roll-up-rapportering i Google Analytics Premium för att  lösa detta behov. All rapportering sker i ett enda gränssnitt, på ett och samma ställe!

En dashboard för all data
En plats med aggregerade data för alla dina webbplatser och appar? Check! Sammanfattningar utan kompromisser på datan och segmentering? Check! Allt finns i realtid? Check! Nu behöver du inte längre exportera data från olika webbegendomar och sammanställa dem manuellt. Allt är inbyggt!

Jämför olika marknader eller sajter
Anta att du vill jämföra resultat för webbplatser och applikationer för företagets olika varumärken, franchiseföretag eller regionala dotterbolag . Med den nya rapporten kan du snabbt gämföra hur t.ex. dina webbplatser på olika marknader presterar. För att åstadkomma detta i Google Analytics tidigare har man ofta varit tvungen att “dubbeltagga” (lägga in två spårningskoder) på webbplatserna. Med den nya roll-up-rapportering

source

Vill du veta mer?
Kontakta oss så berättar vi mer om Google Analytics Premium och hjälper er igång med roll-up-rapportering!

Segment – en stor favorit i Google Analytics

Har du känt att du vill se data och beteende på en mer detaljerad nivå för att få veta vad en specifik grupp av besökare gör på din webbplats? Då ska du använda avancerade segment. Några av fördelarna är att segmenten följer med i alla olika rapporter du tittar i. Du kan jämföra upp till fyra segment samtidigt. Dock blir det ofta svårläst, jag brukar hålla mig till två eller tre.

Avancerade segment

Segmenten hittar du inte så lätt, det är en liten pil som faktiskt gömmer ett oerhört kraftfullt verktyg i Google Analytics.

segment_googleanalytics_1

När du klickar på pilen öppnar sig ett litet universum av olika segment som Google har fördefinierat. Här finns till exempel trafik från mobiler, icke betald söktrafik, konverterande besökare och flera andra.

segment_2

Gör dina egna segment

Men ibland vill du se en speciell grupp av besökare som Google inte kunnat förutse. Det kan handla om att besökaren ska ha besökt en viss sida eller viss kategori på din sajt, eller att de ska komma från en specifik hänvisande trafikkälla eller en bouncerate (avvisningsfrekvens, alltså att besökaren landar på en sida och sedan inte gör något mer utan lämnar sajten) som är högre än exempelvis 50%. Då kan du skapa ditt egna segment.

Det finns fördefinierade kategorier som du kan använda på användarnivå. Om du vill titta på besöksnivå kan du använda dig av avancerade avancerade segment (riktigt avancerat det) och ställa in dina villkor för just den gruppen du är intresserad av. Du kan välja att besöket ska komma från en specifik kampanj, använda en surfplatta och konvertera.

segment_3

Sekventiella segment helt enligt dina önskemål

Som om detta inte vore nog kan du även göra sekventiella segment, det vill säga att besökaren ska ha uppfyllt villkor i en specifik ordning.Här kan det vara att besökaren först ska ha sett en specifik sida, direkt efter en annan specifik sida och sedan konverterat.

segment_5

Avancerade segment kan du använda direkt utan att göra någon speciell implementation. Du kan också göra custom dimensions för att ge ytterligare information till Google Analytics. Detta kräver implementation, och Johan Johansson kommer att berätta mer om custom dimensions på Google Analytics Conference 28 augusti.

 

 

 

Ny e-handelsspårning i Google Analytics

ga-summitUnder Google Analytics Summit i San Francisco presenterades i dag en stor uppdatering kring e-handelsspårning i Google Analytics!

Fram till nu har e-handel i Google Analytics endast omfattat försäljning av produkter. Med den nya e-handelsspårningen kan även exponeringar och olika interaktioner med produkterna spåras. Detta gör det möjligt att få en tydlig bild av vilka ytor på siten som är mest effektiva att exponera produkter på. En exponering av en produkt kan vara t.ex. en sida där en enskild produkt visas, en “puff” på startsidan eller en listning av produkter i t.ex. ett sökresultat. Informationen finns tillgänglig i helt nya rapporter för e-handel i Google Analytics.

Med den nya spårningskoden kan man knyta mer metadata om produkterna än tidigare. Bl.a. kan en produkt tillhöra en plats i en hierarkisk struktur av produktkategorier.  

Det finns nu också möjlighet att importera data om produkterna på siten. Detta gör att egenskaper om produkterna kan laddas upp till Google Analytics via ett API utan att skicka med all information genom spårningskoden. En viktig funktion, som snart är tillgänglig, är att information om köp som har returnerats kan laddas upp till Google Analytics i efterhand. Detta gör det möjligt att identifiera t.ex. vilka trafikkällor som genererar minst/flest returer.

Content grouping nu i Behavioural flow

Nu finns möjlighet att se Content grouping (Innehållsgruppering) i Behavioural flow (Beteendeflöde), som finns i rapporten för behaviour (Beteende), för att än lättare se vad besökare som besöker en viss typ av innehåll gör och inte gör. Tidigare var detta inte möjligt, och då beteendeflödet tidigare redovisades sida för sida blev det nästan oändligt många möjligheter, och därmed inte lätt att se mönster. Det har Google Analytics nu ändrat på!

behavior-flow

Content grouping – vad är det?

Om du har många sidor som tillhör en viss kategori och lättare vill se hur just den kategorin sidor presterar kan du göra egna Content grouping, innehållsgrupperingar. Du kan på så sätt få aggregerad data, men fortfarande möjlighet att ta dig ned djupare i datan så att du till slut hamnar på de enskilda sidorna baserat på URL eller sidtitel.

Om du har en e-handel som säljer kläder kan du börja med att skapa en Content group, en samling av ett visst innehåll, till exempel Herr, Dam och Barn. Sedan kan du inom varje grupp skapa innehåll som tröjor, byxor, ytterkläder. Detta skulle låta dig jämföra aggregerad statistik för varje typ av kläder inom en grupp (t.ex. Herrtröjor vs Herrytterkläder). Det skulle också låta dig gå djupare in i varje grupp för att se hur enskilda tröjsidor , till exempel, Herr / Tröjor / T-shirts / index.html vs Herr / Tröjor / Pikétröjor / index.html.

3 sätt att skapa Content grouping

1. Ändra spårningskoden på varje sida
Lägg till en enda rad kod som identifierar innehållets indexnummer och vilken innehållsgrupp som sidan tillhör. Du kan göra upp till 5 olika grupper.

contentgrouping_1

Klassisk Google Analytics spårningskod (ga.js):
_gaq.push([‘_setPageGroup’, 1, ‘Herr’]);
Universal Analytics spårningskod (analytics.js):
ga(‘set’, ‘contentGroup1’, ‘Herr’);

2. Gruppera med reguljära uttryck baserat på URL eller sidtitel 
Kräver ingen implementation. Använd ett reguljärt uttryck för att identifiera en fullständig eller partiell webbadress, sidtitel, eller skärmnamn. Om du till exempel skulle vilja göra en grupp för alla herrkläder:

/herr/(.*?)/

contentgrouping_2
3. Gruppera med hjälp av regler

Kräver ingen implementation. Använd redigeraren för att skapa enkla regler för att identifiera innehåll.

content_grouping_3

Kom ihåg att spara din gruppering när du är klar.

Mer information om Content grouping hittar du på Google Analytics supportsidor.

Sessioner och Användare i Google Analytics

Hur kan det komma sig att Google Analytics i vissa sammanhang visar att webbplatsen har fler användare än sessioner? Det borde väl inte vara möjligt?

Låt oss ta ett exempel som visar hur en enskild användare har besökt en webbplats. Sessionen startar kl 22:59. Det är alltså det klockslag som sessionen kommer att vara knuten till i Google Analytics. Användaren är sedan aktiv på webbplatsen under fyra minuter och skapar 13 sidvisningar under sessionen:

session

Om du nu lägger till “User” som mätetal i rapporten så noterar man att samma användare är aktiv under de fyra minuterna som sessionen pågår:

users

Titta alltså på “Sessions” om du vill veta hur många sessioner som startats vid ett visst klockslag och “Users” om du vill veta hur många användare som var aktiva vid varje tidpunkt!

Sida 1 av 1812345...10...Sista »