Våra certifieringar och kvalifikationer:

   Google Analytics Certified Partner   Google For Nonprofits Featured Provider

Specialiseringar:
Analytics Analytics Website Optimizer Website Optimizer

Vi var ett av de absolut första företagen som blev Google Analytics Certified Partner i Sverige och var det redan vid grundandet av Outfox.

Outfox är också det första företaget i hela Norden som blev auktoriserad återförsäljare av Google Analytics Premium. Det skedde redan 2012. Premium lanserades först i USA, hösten 2011.

Outfox är granskat, godkänt och certifierat av Google för att hjälpa företag och organisationer med Google Analytics. Dessutom har Google testat våra kunskaper i Google Tag Manager och gett oss ett erkännande som specialister.