Dementi: Jag ser sällan ett värde i realtidsanalys

Jag, inUse Insights (heter sedan maj 2012 Outfox) och webbanalys.nu förekommer frekvent i IDG:s/Internetworlds nyhetsbrev om webbanalys som kommer ut en gång per vecka. Det är förstås både hedrande och roligt. Det uppskattas också att fler jobbar med att få upp webbanalys på agendan. Mikael Karlsson gjorde ett bra jobb med nyhetsbrevet och Tomas Ullberg som nu tagit över stafettpinnen gör också ett bra jobb.

När man intervjuas är dock risken alltid stor för missförstånd och felcitering. I senaste nyhetsbrevet framstår det som att jag anser att det är värdefullt att genomföra analyser av realtidsdata. Det jag i själva verket ville säga var att det mycket sällan är värdefullt att göra det. Analys har bara värde om du agerar på den och väldigt få företag kan agera i realtid. Dessutom finns risk för förhastade beslut om man bara analyserar korta tidsperioder. Den grupp besökare som kommit in då kanske inte är representativ för de du normalt sett får till webbplatsen.