Diskussion om analys av innehåll på webben

Fredrik Wackå har kommenterat min artikel om analys av innehåll i amerikanska Website Magazine.

Fredriks invändning:

”Möjligen är det lite för detaljerat. Väldigt många företag och organisationer har fortfarande inte ens formulerat mätbara mål på sidnivå, det vill säga vad som utgör en omvandling (”conversion”). Särskilt när vi talar om intranät är detta ett faktum.”

Jag känner tyvärr igen Fredriks erfarenhet, men konstaterar samtidigt att alla måste börja någon gång. Varför fortsätta skjuta på det?

Läs vår dialog på wpr.se.