Excellent Analytics är en addon för Microsoft Excel som gör det möjligt att enkelt hämta in data från Google Analytics. Vi har stött projektet genom att bidra med kod sedan Outfox grundades. Excellent Analytics är den första plugin i sitt slag som skapades för Excel.

Läs mer på vår engelskspråkiga sida