Fyra avancerade segment i Google Analytics

Om det finns en funktion i Google Analytics som alla verkligen borde använda så är det avancerade segment.

För att du ska få en känsla för vad man kan göra med avancerade segment ger jag några tips på segment du kan skapa. Jag använder det engelska gränssnittet eftersom jag tycker det är bättre än det svenska som är inkonsekvent översatt.

För att skapa ett segment klickar du på pilen som pekar nedåt vid ”Advanced Segments” i det övre högra hörnet när du tittar på en rapport. Sedan väljer du ”Create a new advanced segment”. Då kommer du till en sida där du kan skapa segment genom att dra och släppa olika aspekter (dimensions) och mätetal (metrics) till de streckade rutorna. Du kan skapa mer komplexa segment genom att lägga till ”and” eller ”or”.

När du är färdig sparar du och använder segmentet genom att klicka på ”Create and Apply to Report”.

Tips på segment för att komma igång:

Segment: Oengagerade
Inställning: Dimensions > Visitors > Visit Duration Less than 30
Vad: Besök som varat i mindre än 30 sekunder har inte gett besökaren en rimlig chans att läsa ens en sida. Uppenbarligen har inte webbplatsen fångat besökarens intresse.
Segmentera på tid för besök

Segment: Storstadsbor
Inställning: Dimensions > Visitors > City Matches exactly Stockholm OR City Matches exactly Goteborg OR City Matches exactly Malmo
Tänk på: Du kan vilja lägga till vissa kranskommuner och stadsdelar i segmentet.
Segmentera på städer

Segment: Större köpare
Inställning: Metrics > Ecommerce > Revenue Greater than x
Hur du bestämmer värde för x: Byt ut x mot snittordervärdet som du hittar i rapporten Ecommerce > Average Order Value.
Segmentera på intäkt

Segment: Sökare
Inställning: Dimensions > Content > Site Search Status Matches exactly Visits With Site Search
Varför: Ta reda på hur besök genomförda av de som använder sökmotorn på er webbplats skiljer sig mot besök där den inte använts.
Segmentera på sökare

När du skapat, sparat och applicerat ett segment kan du analysera alla rapporter enbart baserat på den delmängd data som innehåller besök som uppfyller de kriterier du angivit i segmentet.

Lägg tid på att tänka på vilka segment som är relevanta för dig att analysera.