Google Analytics, cookies och datainsamling

Eftersom många undrar vilken data Google Analytics hanterar kommer här lite information.

Cookies som Google Analytics sätter:

__utma – håller koll på unika besökare och förfaller 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades. Uppdateras vid varje besök.

__utmb – håller koll på när nuvarande besök påbörjades och avslutas och förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades. Uppdateras vid varje besök.

__utmc – håller koll på om besökaren stängt webbläsaren (ska då räknas som nytt besök när besökaren återkommer) och förfaller när webbläsaren stängs.

__utmz – håller koll på trafikkällor och navigation samt förfaller 6 månader efter det att den satts eller uppdaterats.

Cookies innehåller: Mestadels tidsstämplar enligt UNIX-tid. Ingen känslig information. Besökarens unika nummer är endast identifierbart för Google Analytics och bygger ej på personuppgifter.

Värden för _utma: unikt nummer som identifierar besökaren + tid för första besök någonsin + tid för föregående besök + tid då nuvarande besök påbörjades + antal besök.

Värden för _utmb: det unika id-numret + antal sidor som visats under nuvarande besök + tid då nuvarande besök påbörjades.

Värde för _utmc: det unika id-numret.

Värden för _utmz: det unika id-numret + tid för referral + räknare för referral + räknare för källa. Sedan utmcsr=trafikkälla, utmcmd=medium, utmctr=sökord, utmcct=kampanjinnehåll (om Adwords är referrer), utmccn=kampanjnamn (om Adwords är referrer), utmglcid=klick-ID (om Adwords är referrer). Uppdateras varje gång besökaren kommer in från en ny trafikkälla (förutom direkt trafik).

En femte cookie…

__utmv – används endast om egendefinierade variabler skickas in till Google Analytics (specialimplementering) och förfaller efter 2 år. Uppdateras varje gång värdet för variabeln ändras.

OBS! Det är inte tillåtet att skicka in personuppgifter till Google Analytics.

Läs mer om cookies hos Google

Data som skickas in från en sida

Data skickas in till Google Analytics genom att en bild (nåja, den är på 1×1 pixel och syns ej) anropas från google-analytics.com. Här ett exempel från webbanalys.nu:

http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=4.7.2&utmn=238810509&utmhn=webbanalys.nu&utmcs=UTF-8&utmsr=1280×800&utmsc=24-bit&utmul=en-us&utmje=1&utmfl=10.1%20r53&utmdt=Webbanalys%20%7C%20Analysera%20och%20optimera%20webbplatser&utmhid=354844651&utmr=-&utmp=%2F&utmac=UA-6283646-1&utmcc=__utma%3D215806481.747842956.1283639989.1283639989.1283639989.1%3B%2B__utmz%3D215806481.1283639989.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&gaq=1

Data som samlas in genom att den medföljer vid anrop av _utm.gif:

utmac (konto- och profilnummer för det Google Analytics-konto där data ska lagras)
utmcc (skickar cookie-värden)
utmcn (startar en kampanj)
utmcr (indikerar om flera besök kommit från samma kampanj)
utmcs (teckenkodning)
utmdt (sidtitel)
utme (data för event/händelser och egendefinierade variabler/custom variables)
utmfl (version av Flash)
utmhn (värdnamn)
utmipc (e-handel: produktkod/SKU)
utmipn (e-handel: produktnamn)
utmipr (e-handel: pris per enhet)
utmiqt (e-handel: antal)
utmiva (e-handel: aspekter för en produkt)
utmje (om webbläsaren har Java aktiverat)
utmn (det unika ID-numret för anropet av GIF-filen)
utmp (sökväg och sidnamn)
utmr (hänvisande trafikkälla/referral)
utmsc (färgdjup för bildskärm)
utmsr (skärmupplösning)
utmt (ett av värdena: event, transaction, item eller custom variable. Saknas värde räknas det som sida)
utmtci (e-handel: stad för fakturering)
utmtco (land för fakturering)
utmtid (e-handel: order-ID)
utmtrg (e-handel: region för fakturering)
utmtsp (e-handel: fraktkostnad)
utmtst (e-handel: tillhörighet/affiliation)
utmtto (e-handel: totalbelopp)
utmttx (e-handel: värde för skatt)
utmul (språk i webbläsaren)
utmwv (version av trackingkod)

Läs mer om GIF-parametrarna

Övrigt

• Inga personuppgifter skickas in i Google Analytics som standard. Det är tekniskt möjligt att medvetet manipulera ett script för att skicka in personuppgifter, men den som gör det bryter mot användarvillkoren för Google Analytics.
• Personnummer och e-postadress är exempel på icke tillåten information i Google Analytics.
• Analysera inte på individnivå. Däremot kan du, om du vill, sätta upp olika grupper av användare för analys.
• Det går inte att analysera IP-nummer i Google Analytics gränssnitt.
• I Googles databas lagras dock IP-nummer (ej åtkomligt för vare sig dig eller någon annan extern part, bara av Google själva) för att kunna erbjuda geografisk analys.
• Med funktionen _gat._anonymizeIp(); går det att anonymisera IP-nummer innan de sparas i Googles databas genom att värdet efter sista punkten tas bort.