Google Analytics: ta reda på konverteringsgrad per sida och filtrera e-handel

I Google Analytics rapporter visas aldrig vilken konverteringsgrad varje sida har. Skapar du en anpassad rapport som visar konverteringsgrad per sida få du mycket “konstiga” värden där konverteringsgraden för en sida kan vara flera tusen procent. Läs om varför det är så och vad du kan göra åt det.

21 september uppdaterade Google spårningskoden för Google Analytics samt sättet på vilket data processas. Detta ger större möjligheter för analys och segmentering av e-handelswebbplatser. Innan dess hade e-handelsrapporterna inte stöd för profilfilter på “page-level” (till exempel filter för URI, sidtitel eller domännamn).
Läs mer om vad det innebär.