Google Tag Manager är nu här och Outfox är godkända av Google!

Google Tag ManagerOutfox är ett av de första företagen i världen som Google utsett som specialister på Google Tag Manager. Det innebär att vi har relevant kompetens och kunskaper om produkten för att kunna hjälpa våra kunder att införa Google Tag Manager.

Produkter för Tag Management ger möjlighet att hantera olika spårningsscript på webbplatsen utan att IT-avdelningen eller webbutvecklarna behöver lägga in scripten.

Genom att använda sig av en “one tag” behöver du som webbansvarig endast klistra in en (1) script-tagg på alla sidor. Därefter konfigurerar du upp all spårning inne i Google Tag Manager.

Med Tag Management kommer du snabbare kunna införa avancerad spårning utan att behöva vänta på att få hjälp från era utvecklare!

Läs mer Google Tag Manager på Outfox webbplats