Google Website Optimizer – 3 svenska, publika, case

Tre publika, svenska, case om hur Google Website Optimizer och A/B test kan leda till ökade intäkter. Bra inspiration för de som undrar vad värdet av att testa är.

Naturskyddsföreningen – fördubblade intäkter

Tria – 18 % ökad konverteringsgrad

Unionen – 16 % ökning av konverteringsgrad och 19 gånger pengarna för testet

Google Website Optimizer kan även användas för att optimera mot minskade kostnader eller ökad nöjdhet.