Google Website Optimizer (webbplatsoptimeraren) – del 1 (förberedelser)

Lär dig använda Google Website Optimizer
Eftersom jag och min kollega Christoffer är de enda som i dagsläget får titulera sig WOAC (Google Website Optimizer Authorized Consultant) i Sverige är det rätt logiskt att jag borde starta en serie bloggposter om hur man kan jobba med verktyget för att testa olika typer av innehåll på en webbplats.

Förberedelse för A/B-test och multivariata tester
Syftet denna gång är att lära dig vad som krävs av en webbplats för att du ska kunna jobba med ständiga förbättringar med hjälp av Google Website Optimizer (webbplatsoptimeraren).

Bakgrund
För att en organisation ska kunna jobba med ständiga förbättringar av webbplatser finns det vissa tekniska krav på dess publiceringsverktyg (CMS).

Två typer av test
Det finns två typer av test som kan genomföras med Google Website Optimizer: A/B test och multivariata test. De två typerna av test ställer lite olika krav.

A/B-tester

Hur testet går till: Besökare slumpas till olika varianter av en sida. D.v.s. en eller flera nya sidor har skapats och vilken sida besökaren hamnar på beror på slumpningen i testet.

Krav:
• Kunna klistra in JavaScript-kod (kontrollscript) direkt efter <head>-taggen på originalets sida (version A)

• Kunna klistra in JavaScript (trackingscript) direkt innan </body>-taggen på originalets sida (version A)

• Kunna klistra in JavaScript (trackingscript) direkt innan </body>-taggen på alla utmanarsidor (B, C, D etc.)

• Kunna klistra in JavaScript (konverteringsscript) direkt innan </body>-taggen på målsidan, d.v.s. t.ex. på en tacksida för beställning.

Multivariata tester

Hur testet går till: Besökare får se olika kombinationer av varianter för olika sektioner på en sida. Det finns bara en enda sida, men de olika sektionerna på sidan visar olika innehåll baserat på slumpning till olika besökare.

Krav:
• Kunna klistra in JavaScript-kod (kontrollscript) direkt efter <head>-taggen på testsidan.

• Kunna klistra in JavaScript (trackingscript) direkt innan </body>-taggen på testsidan.

• Kunna addera följande kod runt de sektioner (t.ex. en bild, en rubrik, en brödtext, etc.) som ska testas på en sida (namnet inom citationstecken måste kunna ändras per sektion):
<script>utmx_section(”Sektionsnamn”)</script>
Här ligger din originalvariant..
</noscript>

• Kunna klistra in JavaScript (konverteringsscript) direkt innan </body>-taggen på målsidan, d.v.s. t.ex. på en tacksida för beställning.

Fortsättning
Om du kan göra ovanstående på din webbplats är du redo att börja testa med Google Website Optimizer. I nästa artikel tittar vi vidare på hur man kan hitta kandidater för test.


Google Website Optimizer (webbplatsoptimeraren) – del 2 (hitta kandidater för test)