Google Website Optimizer (webbplatsoptimeraren) – del 2 (hitta kandidater för test)

Har du läst del 1 i serien om Google Website Optimizer? Detta är del 2 i den serien och denna gång tittar vi närmare på hur du kan hitta kandidater för test.

Det finns inget egenvärde i att genomföra tester. A/B tester (eller multivariata om du har förmånen att ha tillräckligt med trafik för det) ska genomföras baserat på verkliga problem och brister som du hittat när du analyserat webbplatsen.

Ofta är det webbanalys, d.v.s. analys av besökarnas beteende på en webbplats, som gör att svagheter hittas. Om du inte redan har ett verktyg för webbanalys implementerat föreslår jag att du börjar med Google Analytics. En av de viktigaste sakerna du måste börja använda för att kunna gå på djupet är avancerade segment.

Förutom webbanalys kan följande användas för att hitta kandidater för test:

 • Användartester (för att gå mer på djupet av ett problem område identifierat genom webbanalys)
 • Expertanalys/best practice (kom ihåg att det finns väldigt få universella sanningar)
 • Webbenkäter som kombinerar beteende med intention och slutförandegrad
 • Eye tracking – alternativ metod för att hitta mer exakt vad på en sida som är problemet

Läs om ständig förbättring av webbplatser.
Hämta inspiration från tre svenska case jag jobbat med.

Exempel på några saker att analysera för att hitta svaga punkter:

 • Landningssidor med många ingångar och hög avvisningsfrekvens.
 • Sidor med lågt $-index och många visningar.
 • Besökare som i webbenkät angivit en stark intention, men inte utfört önskad handling.
 • Det steg i din målkanal (funnel) där flest besökare hoppar av.

Det finns många fler exempel, men varje organisation har sina egna omständigheter och mål, så det behövs alltid en skräddarsydd analys.

Några exempel på vad du kan tänkas vilja testa:

 • Rubriker
 • Brödtext
 • Länktexter
 • Olika uppmaningar
 • Punktlistor eller löptext
 • Bildspråk
 • Olika knappar
 • Färgval
 • Knapp eller länk
 • Formulär uppdelat på flera steg eller bara på en sida
 • Rabatt uttryckt i kronor eller procent
 • Fraktfritt eller inte

Det finns självklart mycket mer att testa, men återigen beror det på vad bristen är och vad du vill åstadkomma.