Här kan du läsa mer om vad som hände på Google Analytics Conference tidigare år:

Program 2014
Bilder 2014

Program 2013
Talare 2013
Bilder 2013

Program 2012
Talare 2012
Bilder 2012

Program 2011
Talare 2011
Bilder 2011

Google Analytics Conference i Sverige startades 2011 på initiativ av Lars Johansson, Outfox.