Hitta outnyttjad potential i sökmotorerna med Google Analytics

Analysera för ökad försäljning!

Kombinera en analys av vilka sökord som är mest frekvent förekommande i sökningar som gjorts på din webbplats (Content-Site Search-Search Terms) med de sökord som är mest frekvent förekommande bland de sökningar som besökare hittar in till din webbplats med (d.v.s. de sökord de använt i externa sökmotorer som t.ex. Google). De sistnämnda hittas under Traffic Sources-Keywords.

På svenska heter rapporterna Innehåll-Webbplatssökning-Söktermer (för sökningar gjorda på din webbplats) respektive Trafikkällor-Sökord (för sökningar gjorda i externa sökmotorer).

Första möjligheten!
Ord som många söker på när de kommit in på din webbplats men som du inte kan hittas på i externa sökningar är starka kandidater för sökmotoroptimering och/eller sponsrade länkar. Fler besök från besökare med relevanta intentioner kan ge ökad försäljning.

Andra möjligheten!
Identifiera produkter som efterfrågas som du i dagsläget inte säljer. Dags att utöka sortimentet?