Hur många använder Google Analytics?

Ja, svaret blir i flera undersökningar att ca 9 av 10 använder Google Analytics.

– Enligt Econsultancys (UK) och Lynchpins studie i juli 2012 använder 87 % av företagen Google Analytics.

– Enligt W3Techs är det just nu 81 % av alla webbplatser som använder Google Analytics.

– Snoobi gjorde 2010 en analys av ca 850 000 .se domäner. Bland de webbplatser som mäts genom JavaScript-baserad datainsamling återfanns då Google Analytics på nästan nio av tio svenska webbplatser.

Läs mer om Google Analytics marknadsandel