Ideella organisationer, webbanalys och Google Analytics

Jag (Lars Johansson) och min kollega Christoffer Luthman har visat att ideella organisationer med hjälp av webbanalys genom Google Analytics, och tester genom Google Website Optimizer, kan öka intäkterna drastiskt.

Redan den första omgången tester baserade på analys med verktygen visade på en fördubblad intäkt från autogiromedlemmar för Naturskyddsföreningen. Dessutom uppnåddes samtidigt det sekundära målet att få en större andel att använda elektronisk signatur.

Alla ideella organisationer kan öka antalet gåvor genom att jobba med ständiga förbättringar. Det är inte nylanseringar vart tredje eller fjärde år som ger effekt, det är de små löpande justeringarna som görs baserat på analys.

Så kom igen alla insamlingsorganisationer, öka er möjlighet att nå målen snabbare!

Läs Naturskyddsföreningens spännande case