Kommentarer i Google Analytics

Om du tittar under graferna i Google Analytics hittar du nu en flik som du kan expandera.

Kommentarer är korta anteckningar (”annotation” heter det i engelska versionen av Google Analytics) som knyts till ett visst datum.

Använd funktionen för att komma ihåg vad som hände vid olika datum som kan ha påverkat användandet av webbplatsen. Det hjälper också andra användare att veta vad som hände. Du måste dock göra kommentarer delade för att de ska vara synliga för alla som använder profilen.