Konsten att mäta effekten av sociala medier

Social Media Metrics (Jim Sterne)

Jag har, för WebAnalysts.Info, intervjuat Jim Sterne. Hans bok om mätning av sociala medier har nyligen kommit ut och det är med anledning av den som jag ville ställa följande frågor:

  • Varför skrev du boken?
  • Vem är den till för?
  • Varför måste vi prata om mätning av sociala medier specifikt? Kan vi inte bara prata om mätning?
  • Vilka tre framgångshistorier för sociala medier vill du framhäva?
  • Finns det inte en risk att vi bara mäter en massa nördiga saker?
  • Vad skulle du säga till någon som satt upp antal followers på Twitter som ett nyckeltal?
  • Är engagemang ett mätetal eller en ursäkt?

Läs Jims svar på mina frågor