Outfox Intelligence AB

E-mail: sales@outfox.com
Växel: 08-790 55 00
Direkt: medarbetare

Postadress:
Box 2205
103 15 Stockholm

OBS! Fakturor ska skickas till en helt annan adress. Kontakta oss innan fakturering.

Besöksadress:
Tyska Brinken 30
111 27 Stockholm
Se karta

Styrelsens säte: Stockholm

Org.nummer: 556807-5641
Momsregnr: SE556807564101
Bankgiro: 642-0053

Medarbetare


Christoffer Luthman
0708-80 10 03

Lars Johansson
08-790 55 00

Robert Våhlin
0702-56 99 12


Johan Johansson
0704-24 44 36


Sonja Blaus
0769-42 68 98

Robert Ljung
0760-36 38 40

Anton Gezelius
0763-15 28 41


Lennart “Charlie” Andersson
0704-66 51 12

Ida Kjelldahl
0738-49 87 31

Peter Östergren
0735-20 53 58

Malinda Svensson
0735-02 68 34

Ulrika Siminski
073-638 54 13

Alexander Filatov
070-274 18 74

Elin Svensson
073-523 07 71

Våra e-postadresser följer principen fornamn.efternamn@outfox.se.