Mät användning av mobiltelefoner med Google Analytics

Det finns flera sätt att mäta mobila besök och mobil aktivitet med Google Analytics. Den äldsta metoden är att använda JavaScript för datainsamling precis som du redan gör för besök från andra enheter (stationära och bärbara datorer). Problemet med det är att inte alla mobiltelefoner exekverar JavaScript. Andra metoder innebär att logga trafiken på serversidan. För appar finns det stöd för iPhone och Android. Just nu pågår det dock en diskussion om huruvida Apple avsett att förbjuda mätning av appar i och med förändringarna i den senaste versionen av avtalsvillkoren för utveckling av appar till iPhone.

Läs mer om mätning av mobila besök och användning av appar
Läs mer om Apples senaste villkorsändring

Möjligheten att mäta på serversidan kan även användas mer kreativt. Vi har där jag jobbar exempelvis använt det för mätning av SMS-betalningar.