Medlemsrekrytering, webbanalys och Google Analytics

Även de som inte har försäljning online har att vinna på att jobba med webbanalys och tester. Det kan röra sig om att skapa leads, rekrytera medlemmar eller jobba med opinionsbildning.

Nedan följer två länkar till case som visar på hur två olika organisationer lyckades öka sina intäkter drastiskt med små medel genom att få fler besökare att bli medlemmar.