Nyhet: Digital Days Stockholm 2012

Digital Days Stockholm återkommer i maj 2012. Wednesday Relations tar enligt överenskommelse över ansvaret och utförandet. De kommer att återkomma med mer information, men de planerar att satsa seriöst genom att tillsätta projektledare och jobba vidare med konceptet enligt den ursprungliga intentionen. De kommer dock utveckla konceptet vidare. För frågor om Digital Days Stockholm, kontakta Mats Gustafsson.

För att hålla koll på vad som händer med Digital Days Stockholm, gilla dagarna på Facebook, följ de på Twitter eller gå med i gruppen på LinkedIn.

Att Wednesday Relations tillsvidare tar över Digital Days Stockholm frigör tid för mig att satsa på inUse Insights och Ampliofy.


Om Digital Days Stockholm

Fröet till Digital Days Stockholm (DDS) såddes våren 2008, började växa 2009 och realiserades i början av 2010. Datumet för lansering sattes till 1 maj 2010 och datumet för dagarna till 27-30 september 2010.

Jag startade från dag ett Digital Days Stockholm som ett icke vinstdrivande projekt. Tanken var att samla alla aktörer kring internet och digitala medier under ett paraply för att skapa en vecka per år med fokus på det vi brinner för och underlätta för deltagare att hitta rätt i djungeln av event. Drivkraften bakom DDS var således:

  • Ena branschen
  • Underlätta för deltagare att hitta nya event
  • Göra det värt för utländska deltagare att åka till Sverige
  • Placera Stockholm på kartan som ett viktigt nav för allt inom det digitala/internet
  • Få människor att mötas, nya företag att se dagens ljus och matcha arbetssökande med arbetsgivare

Så här beskrev jag DDS på dess webbplats:

”Digital Days Stockholm (DDS) är ett icke vinstdrivande paraplyprojekt vars mål är att se till att många olika event relaterade till Internet hålls i Stockholm under en vecka varje år. Det DDS gör är att se till att förena olika arrangörer och tillhandahålla en gemensam plattform för ökad synlighet.

Vem som helst får arrangera ett event så länge det är relevant. Alla enskilda arrangörer ansvarar för sina egna event (inkl. alla omkostnader, lokalbokning, försäkringar, etc.)

Projektet DDS ska vara icke vinstdrivande för att möjliggöra konkurrens på lika villkor, men arrangörer avgör själva hur mycket de eventuellt vill ta betalt av sina deltagare.

Syftet med DDS är att locka hit deltagare till en mängd event. Vi räknar med deltagare utifrån – d.v.s. från övriga delar av Sverige och utlandet.

Event kan hållas på svenska, engelska eller andra språk och kan vara allt ifrån korta seminarier till konferenser som varar i flera dagar.”

Jag satte ett mål på tio event för dagarna. Egentligen ville jag se fler, men med tanke på att vi lanserade lagom till sommaren och att Sverige i stor utsträckning är stängt då ansåg jag att tio var ett realistiskt mål. Resultatet blev femton registrerade event, bland annat ett seminarium av IIMA, eMetrics Marketing Optimization Summit, Search Marketing Expo, Web Analytics Wednesday, Nordic Telecom Summit, Android Only, AdEx: Digital Marketing in Europe och Google Analytics Certified Partner Event.

Kvaliteten på de event som arrangerades var generellt sett mycket hög och veckan började utmärkt med en kickoff med Douglas Roos, Mattias Miksche, Magnus Höij, Jonas Hombert och fler därtill. Jag deltog själv på flera event under veckan och gillade det jag upplevde.

När nu Wednesday Relations tar över är tanken att man ska kunna registrera event på en enkel nivå gratis och därtill kommer de sannolikt sälja marknadsföringspaket till de som så önskar.

Allt som har med Digital Days Stockholm att göra ska härmed gå igenom dem.