Nyheter avseende integritet och Google Analytics

Google har släppt två nyheter till sitt verktyg för webbanalys som ökar möjligheten att använda det för verksamheter som är extra måna om integriteten.

1.) En webbläsarbaserad möjlighet till global opt out från att mätas med Google Analytics.
2.) Möjligheten att använda en metod som innebär att siffrorna efter sista punkten i IP-numret plockas bort innan de lagras i Google Analytics.

Notera dock att det i Google Analytics vare sig nu eller tidigare har gått att plocka ut IP-nummer.

Vill också gärna nämna att min kollega tog fram en webbplatsspecifik, cookie-baserad, opt out för Google Analytics redan förra året.

Kom också ihåg att det inte är tillåtet att spara personuppgifter i Google Analytics!