Outfox Survey

Outfox SurveyVi erbjuder dig en unik möjlighet att kombinera data om beteenden i Google Analytics med enkätdata från vår egenutvecklade enkätlösning, Outfox Survey.

Det finns alldeles för många webbenkäter som är långa, krångliga och jobbiga för besökarna. Våra enkäter är annorlunda. Vi frågar inte om en massa demografisk information som bara är rolig att ha och vi frågar inte om sådant som vi faktiskt istället kan se i beteendet.

Därför får vi mycket djupare svar än andra trots att vi ställer betydligt färre frågor. Tänk dig hur mycket du kan lära dig genom att skapa avancerade segment i Google Analytics baserat på enkätsvar.

Vanligtvis frågar vi bara efter roll, intention med besöket och nöjdhet. Vi kan då ta reda på vad besökarna vill göra, hur stor andel som lyckas och var de som inte gör det går bet. Vi kan också se vilket innehåll och vilken funktionalitet som bidrar mest till nöjdhet.

Glöm de stora undersökningarna som retar upp dina besökare och inte ger dig svar på vad du kan göra för att bli bättre. Det har visat sig att besökarna är benägna att besvara våra enkäter som är både lätta att trycka bort och snabba att besvara. I genomsnitt ligger svarsfrekvensen på 25 %, men vi har haft flera kunder med en svarsfrekvens på över 40 %.

Läs vårt enkätcase med Lunds universitet