Reguljära uttryck och sampling i Google Analytics

Två bra artiklar av min kollega David:

Så här fungerar sampling i Google Analytics

Sampling används för att få fram en bild som är väldigt lik verkligheten, men utan att behöva samla in all data från verkligheten.

För att kunna leverera resultat till användare snabbt, väljer Google Analytics att sampla. Skulle Analytics i dessa fall inte sampla, vore användarna tvungna att vänta väldigt länge på sina resultat. Det är helt enkelt en balansgång mellan snabbhet och precision.

Samplingsintervallen i Google Analytics ställs in med en slider som är inställd på 250 000 besök som standard. I ett givet tidsintervall, om besöken till web propertyn överstiger 500 000 (eller vad du har ställt in med slidern), då kommer Google Analytics att sampla, såvida du inte tittar på en standardrapport.

Läs mer i detalj om hur sampling går till

Reguljära uttryck i Google Analytics

Regular Expressions (eller RegExp/RegEx/Reguljära uttryck) är som ett programmeringsspråk i miniatyr för att matcha text. I Google Analytics är det väldigt smidigt när man skapar segment (t ex Branded och Non-branded Search) eller filtrerar rapporter.

Lär dig hur några vanliga RegExp-kommandon fungerar