Sociala medier och webbanalys

Många bryr sig bara om sociala medier för att stärka det egna egot genom att räkna followers, vänner, inlägg och retweets. För företag är det tankesättet oförsvarbart. Det finns inget egenvärde i att t.ex. ha många followers på Twitter. Företag måste fundera över hur de kan använda sociala medier till att öka intäkter, minska kostnader eller öka kundnöjdheten.

För att mäta sociala medier går det att använda ett flertal olika verktyg utöver de vanliga verktygen för webbanalys.

Denna gång tipsar jag om Twitalyzer, ett verktyg för att analysera närvaron på Twitter.

I Twitalyzer kan ni mäta hur många klick som gjorts på olika länkar förkortade med bit.ly eller j.mp, hur väl ni står er i jämförelse med andra personer och företag på ett antal punkter och om ni uppfyller ett antal måltal som ni angett.

Om ni låter Twitalyzer ansluta till Google Analytics kommer ni även kunna se vilka som postat en länk till er webbplats, hur många besök den lett till, hur stor andel av dessa som var nya besök och vad avvisningsfrekvensen varit i snitt för besöken. Det går också att skapa en egen enklare analys av sentiment (hur ofta ni förekommer i positiva, respektive negativa, sammanhang).

Genom att använda ett gratisverktyg som Twitalyzer tillför ni en extra dimension. Jag kan dock tycka att detta är lite överkurs och att det kan ge betydligt mer att skapa avancerade segment för t.ex. trafikkällan Twitter i Google Analytics och analysera hur vanligt det är att besökare från Twitter når olika mål samt vilka intäkter de genererar. Det går också att skapa en egen rapport med t.ex. målomvandlingar, intäkter och snittvärde för olika trafikkällor i Google Analytics. Rapporten kan sedan enkelt filtreras på t.ex. trafikkällan Twitter.

De som inte bedriver försäljning kan fortfarande analysera hur besökare från Twitter skiljer sig mot besökare från andra trafikkällor vad det exempelvis gäller avvisningsfrekvens. Motsvarande fungerar självklart även för andra trafikkällor, t.ex. Facebook.

Poängen är att ni, oavsett vilka verktyg för analys ni använder, ska kunna identifiera väl presterande trafikkällor och satsa mer på dem. I Twitalyzer kan ni identifiera andra användare (personer eller företag) som driver trafik till er webbplats. Om Twitter-besökare konverterar väl bör ni överväga att vårda de användare som driver mycket trafik till er.