Trender inom webbanalys

Som konsult inom webbanalys befinner jag mig på rätt ställe för att snappa upp trender inom mätning och analys av besökares beteende på webbplatser.

Några trender:

  • Google Analytics blir allt mer accepterat som verktyg för webbanalys – även av stora, multinationella, företag. Under det senaste halvåret har flera förfrågningar spontant kommit från stora koncerner som vill slänga ut betalverktyg som Webtrends och Omniture SiteCatalyst till förmån för Google Analytics. Intresset för Google Analytics avspeglar sig också i de seminarium om verktyget som jag presenterat på i år. Sammanlagt har ca 200 personer kommit och lyssnat.
  • För att behålla kunder erbjuder en del stora betalverktyg generösa rabatter. Tidigare har det pratats en massa om att ”Google Analytics ökar bara marknaden för oss alla”, men nu finns det en tydlig rädsla för minskad marknadsandel.
  • Många fler företag har insett värdet av att jobba med tester. Däremot har många inte insett att det behövs en stor trafikvolym för att mäkta med multivariata test (de flesta får nöja sig med A/B test) samt att många testar för testandes skull (blå knapp istället för röd knapp) istället för att försöka åtgärda svagheter som identifierats med hjälp av webbanalys.
  • Det pratas mindre om integration mellan webbanalys och CRM mot för tidigare. Kanske för att merkostnaden för att göra det blivit tydligare. Annars är detta det område som det varit mest snack och minst verkstad inom under de senaste åren.
  • Det har nyligen surrats en hel del om mätning av Facebook-sidor med olika verktyg. Och, ja, det går även att lösa med Google Analytics. Snacket i branschen motsvaras dock inte av samma intresse hos kunderna. Däremot frågar många köpare om analys av trafik från sociala medier samt hur man kan bevaka vad som sägs om företag i sociala medier.