Utmana ständigt dig själv – webbanalys och jämförelser

Det finns en hel del olika källor att använda sig av för de som vill jämföra sig mot andra, t.ex. Fireclick Index för bland annat konverteringsgrad globalt och KIA Index för trafikvolymer i Sverige.

Du kan också få tillgång till benchmark-rapporter i Google Analytics genom att aktivera anonym datadelning. Du aktiverar det genom att gå till Inställningar för Analytics > Redigera konto- och datadelningsinställningar och under Dela mina Google Analytics-data… markera Anonymt med Google och andra.

Därefter kan du använda rapporten Utvärdering under Besökare. Rapporten jämför antal besök, antal sidvisningar, avvisningsfrekvens, genomsnittlig tid på webbplats, antal sidor per besök och andelen nya besök med andra.

Eftersom det finns en massa okända variabler som påverkar hur väl andras webbplatser presterar (kvaliteten på den trafik de driver, deras målgrupp, varumärkesposition, medial påverkan, etc.) måste jag dock varna för att dra för stora växlar av denna typ av jämförelser.

Du kan hämta inspiration av jämförelser mot andra, men du bör alltid lägga mest fokus på att förbättra dig mot dig själv. D.v.s. jämföra hur din webbplats presterat senast mot för föregående period och motsvarande period året innan.

Det andra du också bör göra är att arbeta med A/B- och multivariata test för att hitta det som funkar bäst för just din webbplats. Kan bara repetera det jag sa på eMetrics förra hösten: Best practice is someone else’s practice. Test, test, test!