Vad är egentligen en ”follower” på Twitter och en ”like” på Facebook värd?

Finns det ett egenvärde i att ha många som gillar din sida på Facebook och många followers på Twitter? Det är möjligt att det gör det ur någon form av bekräftelseperspektiv – att det kan förhöja en individs självkänsla, men har det någon praktisk och konkret nytta för företag och organisationer? Låt oss bortse från att företag kan vara precis lika egocentrerade och narcissistiska som en individ. Det blir då svårt att se att en person som gillar din Facebook-sida och en follower skulle ha ett värde i sig.

Låt oss börja med Facebook. Några saker som påverkar värdet av att någon gillar ditt företags Facebook-sida:

 • Vem gillar ditt företag och varför? Är det en riktig människa eller en bot? Tillhör personen er målgrupp och föjer personen verkligen ditt företag eller har hon dolt sidans uppdateringar från att visas i sitt nyhetsflöde?
 • Hur ofta loggar hon in och hur länge sedan skedde den senaste inloggningen? Det säger något om hur troligt det är att er sida kommer att exponeras för henne.
 • Hur ofta kommenterar hon? Det säger något om hur starkt bandet till ert företag är.
 • Hur ofta gillar hon inlägg? Det säger också något om hur starkt bandet till ert företag är.
 • Hur många personer når hon potentiellt ut till? Hur många kan teoretiskt sett uppmärksamma gillandet av ditt företags sida? Om hon klickar på ”gilla”, hur många vänner har hon som kan se det och potentiellt också gilla?
 • Hur ofta besöker hon er webbplats eller fysiska butik? Det är vanligtvis där ni tjänar pengar.
 • Påverkar hennes ”medlemskap” på sidan era intäkter, era kostnadsbesparingar eller hennes nöjdhet? Slutmålet är knappast bara att en besökare till er Facebook-sida endast ska umgås med varumärket. Målet är oftast snarare att förmå henne att aktivera sig och utföra handlingar som är värdefulla för ditt företag, t.ex. genomföra ett köp (ökar era intäkter) eller utföra självservice (minskar era kostnader). Alla organisationer säljer något. Skillnaden är bara att vissa organisationer säljer idéer, åsikter och opinion snarare än påtagliga produkter.

Hur är det då med Twitter? Jo, tänk bland annat på följande:

 • Är er follower en människa eller en bot? Fejkade användare och automatiserade system tillför inget värde. Värde skapas av människor.
 • Hur beskriver er follower sig själv? Är det en relevant follower som kan ge er något? Ett sätt att få en snabb överblick över alla followers är att göra ett taggmoln av deras beskrivningar.
 • Hur många followers har er follower? Talar om hur många som potentiellt kan se om hon ”retweetar”.
 • När var den senaste gången er follower skrev något? Inaktiva användare på Twitter kommer inte föra ert budskap vidare.
 • När retweetade er follower senast något ni skrivit? Bryr hon sig verkligen om vad ni skriver?
 • När retweetades er follower senast av någon? Talar om hur inflytelserik hon är.
 • Hur ofta besöker er follower er webbplats? Det är oftast där som ni ökar intäkter och sparar in på kostnader.
 • Hur ofta utför er follower handlingar som påverkar er affär? T.ex. genomför ett köp eller använder självservice.

Det finns verktyg för att ta reda på mycket av den ovanstående informationen mer eller mindre automatiskt.

Några verktyg att titta närmare på (men tänk på att det inte alltid är tydligt vem som står bakom respektive verktyg – användande sker alltid på egen risk):

Facebook

Twitter

 • MyTweeple – bl.a. kan du exportera data för analys i externa system.
 • TwitterSheep – skapa ett taggmoln av era followers beskrivningar.
 • Twitalyzer – bl.a. analys av ditt inflytande. En analys av @webanalystsinfo mot @avinash visar exempelvis att Avinash påverkar mer, influerar mer och förekommer mer i sökningar medan jag engagerar mer och är mer generös. I varje fall om man ska tro på Twitalyzer. Jag anser dock att just Twitalyzer ska tas med en stor nypa salt.
 • Kampanjtaggning av länkar till er webbplats från ert Twitter-flöde. Se till att det även går att spåra besök som gjorts genom t.ex. Twitter-appar för iPhone.

Kom ihåg att allt kostar. Även om det inte alltid kostar i annonsutrymme så kostar det i form av arbetstid. En timme av din tid har också ett pris.

Att klicka ”gilla” eller ”follow” tar bara en sekund. Det kräver inte mycket av användaren. Att bygga en relation och faktiskt få ut värde av det kräver däremot mycket av den som äger Facebook-sidan eller Twitter-kontot.

Vilka är dina favoritverktyg för att analysera värdet av att bygga upp ett entourage i sociala medier?