Vikta mätetal direkt i Google Analytics

Nu kan du vikta olika mätetal mot antalet besök i flera rapporter i Google Analytics. Jag har bloggat om denna möjlighet på inUse Insights (heter sedan maj 2012 Outfox) blogg.

När du sorterar på vissa mätetal, t.ex. avvisningsfrekvens, % nya besök och omvandlingsfrekvens dyker det numer upp en funktion som heter ”viktad sortering”. Om du kryssar för den rutan kommer det mätetal du sorterat på viktas mot antal besök för varje respektive rad i rapporten.

Läs inlägget i sin helhet