Vi utfäster en belöning till den som tipsar oss om en kandidat som vi anställer.

Ersättningen till den som tipsat oss uppgår till 15 000 kr. Observera att skatt dras från beloppet.

Om flera personer tipsar om samma kandidat som senare anställs utgår endast ersättning till den person som tipsade oss först.

Ersättningen gäller bara kandidater som inte redan är kända för oss.

Om du inte själv känner en lämplig kandidat kanske du har en vän eller bekant som kan tänkas göra det.

Du kan tillgodoräkna dig ditt tips som längst inom 5 månader efter tipstillfället.

Tips skall göras genom vårt formulär.