Web Analytics Wednesday Stockholm och Göteborg 2012

Web Analytics Wednesday kommer till Stockholm igen 8 maj, 2012. Därefter arrangeras det även 15 oktober.

Anmäl dig direkt till Web Analytics Wednesday, 8 maj, 2012
(äger rum efter Google Analytics Conference -> se även detta)

Anmäl dig direkt till Web Analytics Wednesday, 15 oktober, 2012
(äger rum efter eMetrics Marketing Optimization Summit -> om du vill delta -> om du vill tala)


Uppdaterat: Ett extra event planerat i Stockholm plus att vi kommer till Göteborg också!