Webbanalys: loggfiler eller JavaScript?

Begreppet loggfilsanalys är inte relevant för majoriteten av alla moderna verktyg för webbanalys. Det är inte längre vanligt att analys görs av serverloggar. Snarare är det så att den mesta datainsamlingen sker i klienten, genom JavaScript och anrop av en genomskinlig GIF-bild på 1×1 pixel. Det rör sig alltså snarare om analys av klientinsamlad data än severinsamlad data. Dessutom är de flesta verktygen numer SaaS, d.v.s. insamlad data lagras hos tredje part.

Om du slänger dig med begrepp som loggfilsanalys och hits riskerar du att uppfattas som mossig. Bara en varning. :)

Läs mer om olika metoder för insamling av data