A/B testGenom att arbeta med A/B tester kan du ta reda på vilken design, text och funktionalitet som får besökarna på din webbplats att utföra önskvärda aktiviteter, t.ex. genomföra ett köp eller skicka in ett formulär. En aktivitet (eller konvertering om du så vill) kan i stort sätt vara vad som helst, det behöver inte nödvändigtvis innebära en transaktion.

Ett A/B test går till så att en utmanande variant ställs mot originalet, d.v.s. mot ursprunglig, oförändrad, version. Gör du ett A/B/C test är det två utmanare mot originalet. Ett A/B/C/D test har tre utmanare, o.s.v.

Genom att använda ett testverktyg slumpas de olika varianterna ut till olika besökare. En cookie sätts i besökarens webbläsare för att undvika att en och samma person exponeras för olika varianter.

När tillräckligt mycket data har samlats in tar vi reda på vilken variant, vilken version av sidorna, i testet som är mest effektiv.

Vi har lång erfarenhet av att identifiera de sidor på webbplatser som har störst förbättringspotential. Vi har konstruerat många A/B tester för att hitta lösningar. Vi jobbar med Googles verktyg för A/B-tester. Utöver det kan vi även hjälpa er med andra verktyg.

Alternativet till A/B test är så kallade multivariata, eller multivariabla, test. Nackdelen med sådana tester är att de kräver en stor volym data och därför sällan är praktiskt genomförbara i Sverige. Det tar helt enkelt för lång tid att få ett säkerställt resultat. Därför rekommenderar vi nästan alltid A/B test istället.

Med multivariata tester kan du dock identifiera exakt vilken kombination av innehåll på en webbsida som är mest effektiv. Det kan röra sig om flera variationer av en rubrik, flera variationer av en länktext och flera variationer av en bild. Säg att du har 3 variationer per område. I det exemplet skulle det bli 27 olika kombinationer. Det kan jämställas med att göra ett A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z/Å test! Då förstår du att det krävs mycket data!

Kontakta oss! – vi berättar gärna mer om vad ni ska tänka på innan ni börjar jobba med tester.