Genom A/B tester kan man säkerställa vilken design, vilket budskap eller vilken funktionalitet som får besökarna på din webbplats att utföra den aktivitet som du vill locka dom till.

I ett A/B test skapar man ett innehållsexperiment i Google Analytics för att avgöra vilka besökare till din webbplats som ska få se de olika versionerna av sidan som testas. När tillräckligt mycket data har samlats in tar vi med hjälp av Google Analytics reda på vilken version av sidorna i testet som är mest effektiv.

Vi har lång erfarenhet av att identifiera de sidor på webbplatser som har störst förbättringspotential och konstruera A/B test för att hitta lösningar. Vi är certifierade av Google för att hjälpa er jobba med A/B-tester genom Google Analytics.

Sluta gissa vilket utförande av en sida som du tror är bäst – testa i stället vad som fungerar bäst för just dina besökare!