Advanced Analysis – kraftfulla rapporter

En av fördelarna med att använda Google Analytics 360 är att man får tillgång till en ny uppsättning rapporter; “Advanced Analysis”. Rapporterna gör att du kan utforska, visualisera och agera på data från Google Analytics 360 på nya sätt. Rapportera bygger på tre olika visualiseringar:

Rapporterna i Advanced Analysis visar, till skillnad från Data Studio, endast data från Google Analytics. I gengäld är rapporterna mycket interaktiva och kan knyta tillbaka data till Google Analytics. Mer om det nedan! I den här bloggposten tittar vi närmare på visualiseringen “Segment Overlap” vilket är ett venndiagram som visar överlapp mellan olika segment av användare.

I exemplet har vi använt data från Google Merchandise Store och valt att identifiera i vilken utsträckning som besökare interagerar med olika grupper av produkter på siten. Produktgrupperna är Apparel, Bags och Drinkware.

Rapporterna byggs upp med en verktygslåda till vänster på sidan där Segment, Dimensioner och Mätetal väljs ut (importeras) från Google Analytics. Tänk på att segment som importeras från Google Analytics måste vara skapade som “User scope” (dvs ett urval av användare – inte sessioner) för att venndiagrammet ska kunna visa överlapp.

Bilden ovan visar hur tre segment har valts ut att användas i rapporten. Tabellen under venndiagrammet visar antal användare i respektive skärning. Genom att lägga på mätetalet Revenue kan vi se vilka intäkter som olika överlapp av användare skapat:

 

Genom att lägga på en eller flera dimensioner som “Breakdown” kan man skära användare i segmenten i ytterligare flera led. I detta fall utifrån dimensionen “Device Category” som visas på Y-axeln och kombinationen/överlapp av segmenten på X-axeln:

Nu till det fina; för varje skärning kan man högerklicka och börja agera på just den gruppen av användare. I bilden nedan är det användare som har sett både Apparel- och Drinkware-produkter på mobilen. Härifrån kan man välja att skapa ett nytt segment av just detta urval av användare, bygga en målgrupp eller granska just dessa användares beteende i detalj genom User Explorer. Det gör att du kan styra sökordsannonsering i Google Ads, programmatiska medieköp genom Display & Video 360 samt styra A/B-tester och innehåll genom Optimize 360 utifrån de upptäckter du gör i ditt data!