Antal besök till konvertering?

När genomför besökarna de aktiviteter som du i Google Analytics har satt upp som mål? Är det på första besöket, andra besöket eller på det tredje besöket till din webbplats? Genom att förstå hur många besök det krävs innan besökarna konverterar (d.v.s. genomför den önskade aktiviteten) får du en tydligare bild av hur besökarna använder din webbplats.

Den här informationen finns inte tillgänglig i någon befintlig rapport i Google Analytics. I stället kan du skapa en Anpassad Rapport som visar detta. Vi har förberett en rapport som du kan importera till ditt Google Analytics-konto. Klicka bara på länken så läggs rapporten till i Google Analytics: http://goo.gl/jTGLm

Rapporten heter “Antal besök till konvertering” och visar alla 20 mål i Google Analytics och vid vilket av besöken som konverteringen inträffar.

För att rapporten ska bli begriplig slår du över visningsläget för rapporten till att visa “Procent”. Nu visas antal konverteringar som ett pajdiagram. Prova att genom dropdown-menyn ovanför diagrammet växla mellan dina olika mål. När konverterar dina besökare för de olika målen?