App + Web = Sant

Google har just släppt en beta av vad som kallas App + Web properties i Google Analytics. Den här typen av properties gör det möjligt att rapportera och analysera data från både native-appar och webbplatser i ett och samma verktyg. Data från appar samlas in genom Firebase och data från webbplatser samlas in genom GTM eller Global Site Tag. Genom att User ID (ett ID som unikt identifierar dina användare) kan samlas in både för appar och webb kan du få insikter om hur dina kunder använder era tjänster både på webb och i appar.

Under huven är App + Web properties baserat på samma datamodell som tidigare har använts i Firebase Analytics. Det gör att du som satt dig in i Firebase Analytics kommer att känna igen dig i begreppen.

Nya rapporter för utforskande analyser

I App + Web properties får alla användare tillgång till Analysis-rapporterna. Sedan tidigare har dessa bara varit tillgängliga i Google Analytics 360. Analysis-rapporterna gör det möjligt att skapa bl.a. avancerade tabeller, venn- och flödesdiagram och konverteringstrattar.

 

Utvecklade segment

En annan sak som du kommer uppmärksamma när du bygger egna segment i Analysis-rapporterna för App + Web är att verktyget för att konstruera segment är förbättrat. Villkoren för segmenten har blivit mycket tydligare. För sekvens-segment (som kräver att användaren har utfört aktiviteter i en viss ordning) kan man nu också ange hur lång tid som får ha förflutit mellan aktiviteterna för att användaren ska inkluderas i segmentet:

 

Även förhandsgranskningen av segmenten har fått sig ett ansiktslyftning och visar nu tydligt hur många användare som inte finns med i segmentet om du använt uteslutande villkor. Det är också enklare att direkt bygga en målgrupp av segmentet för att styra styra annonsering och personalisering i övriga produkter i Google Marketing Platform.

Det är en beta!

Tänk på att App + Web properties är i beta. Outfox har under våren testat och utvärderat App + Web properties. Mycket funktionalitet som man är van vid från Google Analytics saknas i App + Web properties. Det är därför bra att börja använda App + Web parallellt med den vanliga datainsamlingen för Google Analytics. Styrkan i den nya plattformen ligger främst i att kunna agera på data om användare som är aktiva både i webb och native-appar.

Läs mer om App + Web i Googles bloggpost.