Advanced Analysis – kraftfulla rapporter

En av fördelarna med att använda Google Analytics 360 är att man får tillgång till en ny uppsättning rapporter; “Advanced Analysis”. Rapporterna gör att du kan utforska, visualisera och agera på data från Google Analytics 360 på nya sätt. Rapportera bygger på tre olika visualiseringar:

Rapporterna i Advanced Analysis visar, till skillnad från Data Studio, endast data från Google Analytics. I gengäld är rapporterna mycket interaktiva och kan knyta tillbaka data till Google Analytics. Mer om det nedan! I den här bloggposten tittar vi närmare på visualiseringen “Segment Overlap” vilket är ett venndiagram som visar överlapp mellan olika segment av användare.

I exemplet har vi använt data från Google Merchandise Store och valt att identifiera i vilken utsträckning som besökare interagerar med olika grupper av produkter på siten. Produktgrupperna är Apparel, Bags och Drinkware.

Rapporterna byggs upp med en verktygslåda till vänster på sidan där Segment, Dimensioner och Mätetal väljs ut (importeras) från Google Analytics. Tänk på att segment som importeras från Google Analytics måste vara skapade som “User scope” (dvs ett urval av användare – inte sessioner) för att venndiagrammet ska kunna visa överlapp.

Bilden ovan visar hur tre segment har valts ut att användas i rapporten. Tabellen under venndiagrammet visar antal användare i respektive skärning. Genom att lägga på mätetalet Revenue kan vi se vilka intäkter som olika överlapp av användare skapat:

 

Genom att lägga på en eller flera dimensioner som “Breakdown” kan man skära användare i segmenten i ytterligare flera led. I detta fall utifrån dimensionen “Device Category” som visas på Y-axeln och kombinationen/överlapp av segmenten på X-axeln:

Nu till det fina; för varje skärning kan man högerklicka och börja agera på just den gruppen av användare. I bilden nedan är det användare som har sett både Apparel- och Drinkware-produkter på mobilen. Härifrån kan man välja att skapa ett nytt segment av just detta urval av användare, bygga en målgrupp eller granska just dessa användares beteende i detalj genom User Explorer. Det gör att du kan styra sökordsannonsering i Google Ads, programmatiska medieköp genom Display & Video 360 samt styra A/B-tester och innehåll genom Optimize 360 utifrån de upptäckter du gör i ditt data!

 

 

Outfox Becomes a Google Cloud Partner

Customer behaviour and marketing data is becoming an increasingly important asset for marketers and decision makers. To understand the full consumer journey, and target the right audiences with a message that is relevant to each individual, is a challenge to many marketing teams. Joining offline and online data sources to be able to achieve omni-channel marketing, personalization and predictions often remains nothing but a dream.

To help marketers solve these challenges, Outfox is proud to announce that we have teamed up with the Google Cloud team as a Google Cloud Partner. We are excited to deliver the power of Google Cloud Platform to our clients in conjunction with Google Analytics 360. That makes it possible to deliver actionable data for marketing and customer communication.

As Google’s marketing and analytics products have tight integrations with Google BigQuery, it’s a small and easy step to bring this data into the Google Cloud Platform. That is the starting point for using behavioral data in conjunction with other data sources, and to activate the data in multiple channels.

Want to know more? Contact sales@outfox.se to schedule a meeting where we can tell you about the opportunities that are waiting for you!

Utbildning för marknadsförare och kommunikatörer

Johan, den 23:e november kommer du leda en utbildning i Google Analytics som arrangeras av Resumé. Utbildningen riktar sig till marknadsförare och kommunikatörer. Varför behöver en marknadsförare behärska Google Analytics?

– För att lyckas med marknadsföring idag behöver man ha kreativitet i ena handen och data i andra. Google Analytics är en perfekt källa för den marknadsförare som vill lära sig förstå sin målgrupp och deras intentioner bättre men också visa effekten ut av den kommunikation och marknadsföring man gör. Senast Google gjorde en undersökning* visade det sig att bara 5 av 10 marknadsförare tänkte på det här med mätning i samband med att man tar fram en kampanj och så kan vi bara inte ha de! 5 av 10 kan inte famla i mörker!

Vad är det för insikter som en kommunikatör eller marknadsförare kan få genom att arbeta med webbanalys?

– Du kan enkelt förstå vilka som besöker din webbplats, vilka trafikkällor som drivit dem till din webb, vad de gör när det väl är där och om de gör det du tänkt dig. Sedan kan man som marknadsförare använda dessa insikter för att bättre nå ut och optimera sin kommunikation.

Vad ska man egentligen göra med all data som man kan få ut från Google Analytics? Vad är det snabbaste sättet att direkt få nytta av sin data?

– Det man ska göra är att fatta smartare beslut och optimera sin kommunikation baserat på data! Det finns massor med enkla funktioner i Google Analytics som bara ligger 2-4 klick bort som kan hjälpa vilken marknadsförare som helst att fatta bättre beslut! Ett enkelt ställe att börja är att se vilka kampanjer som underpresterar, alltså drar in för lite trafik, har för hög bounce rate eller konverterar för dåligt.

– När man hittat de kampanjer som inte presterar kan man börja analysera på vilket sätt man måste förändra sin kommunikation. Bara sådär! 2 klick bort – data som hjälper dig att bli bättre!

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på Resumés webbplats.

*) Källa: Google Surveys, “Measurement in Campaign Timeline”, Base: 1,092 marketing executives, U.S., August 2016″

 

Effektivisera kampanjtaggningen

För att kunna utvärdera kampanjer och analysera effekten av olika mediekanaler behöver varje trafikkälla kunna identifieras. Detta gör du troligen redan i dag genom att ha kopplat Google Analytics med ditt konto i AdWords samt att du märker upp länkar från andra köpta kanaler med kampanjtaggar – UTM-taggar. För att skapa kampanjtaggade länkar används ofta URL Builder.

I större företag och organisationer är det ofta olika delar av verksamheten som köper och driver trafik till webbplatsen från olika kanaler. En del av organisationen ansvarar för köpt sök, en annan för affiliates, en tredje för att driva trafik från sociala media. Den här uppdelningen ställer stora krav på organisation och struktur för att kunna jämföra olika mediekanaler mot varandra eller se den sammanlagda effekten av en kampanj – oavsett i vilken kanal som budskapet kommunicerades.

Eftersom Google Analytics inte avgör om kampanjnamnet är korrekt stavat eller om det finns ett media som heter t.ex. “e-mail” så ställer taggningen av länkar stora krav på att detta görs korrekt och konsekvent. Lägg till detta att Google Analytics gör skillnad på versaler och gemener så blir utmaningen ännu större!

Utan att ha bra grunddata om sitens trafikkällor blir det också omöjligt att skapa attributionsmodeller då dessa förutsätter god kvalité på data för att bli tillförlitliga.

För att underlätta att skapa konsekvent kampanjtaggning av länkar har vi tagit fram GA Campaign URL som är en Add-on till Google Sheets.

selectVerktyget hjälper dig att skapa tag-sheets där du kan styra användarna kring vilka parametrar som ska användas och låta användare välja t.ex. medium, källor och kampanjer via drop-down listor. Genom att du lätt kan dela dokumenten mellan olika användare och med rättigheter styra vilka användare som ska få lägga till och förändra värden i drop-down listor kan du skapa tag-sheets anpassade för ditt företags behov och organisation.

Läs mer om hur du använder GA Campaign URL på hjälpsidan eller installera det för Google Sheets!

tagged

 
OBS! Inga garantier lämnas för denna tjänst utan den tillhandahålls “as is” och du använder den på egen risk.

Tredjeparts-cookie för Google Analytics (XDID)

På Outfox är vi glada över att nu kunna erbjuda våra kunder möjligheten att använda även tredjeparts-cookies för att identifiera besökare/webbläsare i Google Analytics!

Med XDID – Cross Domain ID – blir varje webbläsare knuten till ett unikt ID från tredje part. Detta ID är tillgängligt för alla webbplatser som ingår i ert nätverk. På detta sätt kan ni följa användare mellan webbplatser på helt olika domäner.

XDID-domainsXDID hanteras som ett User ID i Google Analytics. Det innebär att ni fortsatt kommer samla in data med hjälp av den förstaparts-cookie som Google Analytics normalt sett använder. Parallellt så kommer ni kunna samla in data baserat på XDID.

Med XDID ges ni möjlighet att rapportera och analysera data om era besökare som inte varit möjlig tidigare i Google Analytics. Några exempel:

Rapportera antal unika användare/webbläsare i hela nätverket
Eftersom samma webbläsare bara kommer att räknas som en (1) unik användare i hela nätverket kommer en användare som besökt flera webbplatser i samma nätvek (t.ex: “site-a.com”, “site-b.se” och “site-c.dk”) endast att räknas som en unik användare.

Överlappning mellan webbplatser
Besvarar hur stor andel av besökarna på “site-a.com” som även besöker “site-b.se”. Det är också möjligt att ta reda på i vilken ordningsföljd som webbplatserna besöks och om detta har påverkan på konverteringar.

Se effekt av marknadsföring över hela nätverket
Om marknadsföringskampanj X drivit trafik till en av webbplatserna i nätverket kan försäljningen utvärderas i hela nätverket för de användare som nåtts av kampanj X. Konverteringen behöver alltså inte ha skett på den site i nätverket som nåtts av trafiken. Detta är av stor nytta för kampanjsiter, under andra domännamn, vilka kan ge effekt i försäljning på huvudsiten.

Inte som Cross Domain Tracking

Google Analytics har sedan länge gett möjlighet till Cross Domain Tracking. Det är en teknik som skiljer sig åt från XDID. För att Cross Domain Tracking ska fungera krävs att användaren klickar på länkar mellan de webbplatser som ska redovisas tillsammans. Eftersom XDID baseras på en tredjeparts-cookie kan webbläsaren identifieras unikt i nätverket oavsett hur användaren nådde webbplatserna.

Stor täckning

Upp till ca 97% av alla sessioner kan knytas till ett XDID. Hur stort bortfallet är beror på vilka webbläsare som används. XDID stöds inte av äldre webbläsare så som Internet Explorer 8 och tidigare. Genom rapporten “User-ID Coverage” i Google Analytics kan ni avgöra hur stor del av sessionerna som kan knytas till XDID.

XDID-status

Mer information

För mer information om hur ni kan nyttja XDID i Google Analytics kontakta oss.

DNT i Google Analytics

Det är viktigt att dina kunder och användare kan känna sig trygga när dom besöker din site. Därför är det viktigt att du är tydlig med varför du samlar in data och vem som får tillgång till det data som samlas in. Du måste också (enligt lag) ge användarna möjlighet att ta ställning till om din webbplats ska få lagra cookies i webbläsaren. 

Read More

Visualiseringar i realtid

Carl, kan du berätta lite om din utbildning på KTH?

carlJag pluggar till Civilingenjör i Medieteknik med masterinriktning på Interaktiva Medier som är den mest programmeringsintensiva inriktningen. Detta har gett mig möjligheten att läsa kurser inom mobilutveckling, interaktionsprogrammering, multimodala interaktioner och gränssnitt, beslutstödssystem för att nämna några.

Read More

Magi med Parametrar och Custom Dimensions

Vill du bli webbanalysens Joe Labero och skapa magiska rapporter så ska du läsa den här artikeln om hur du kan flytta query-parametrar till Custom Dimensions – utan att förändra spårningskoden.

Om du har en webbplats som skickar med parametrar i URLen så vet du att det kan göra det svårt att få en överblick över sitens innehåll i Google Analytics. Detta eftersom varje värde för en parameter som skickas med i URLen gör att Google Analytics ser detta som olika sidor. Detta gör det svårt att se hur många sidvisningar som t.ex. startsidan fått:

1

Eftersom vi i detta exempel är intresserade av att kunna hämta ut information om värdet för page-parametern vill vi inte bara filtrera bort den. Istället kan en lösning på problemet vara att skapa en Custom Dimension och genom ett filter plocka ut värdet för page och lagra detta i vårt Custom Dimension. Nedan ska vi steg för steg visa hur man gör det. I exemplet antar vi att vi har en parameter som heter “page”.

Steg 1 – Skapa en Custom Dimension

Börja med att i Admin-läget av Google Analytics skapa en ny Custom Dimension. Scope ska sättas till “Hit” eftersom vi vill att informationen ska vara knuten till varje sidvisning:

2

Steg 2 – Skapa ett filter som lagrar data

Skapa nu ett filter. Det här filtret ska lagra värdet för page-parametern i vår Custom Dimension som vi skapade i steg 1.

Välj att skapa ett Custom filter av typen Advanced. För fält A väljer du att läsa ut sidans URL (Request URI). Det reguljära uttrycket anger att det är parameter “page” som vi ska hämta ut värdet för. För “Output to” väljer vi att skicka värdet för parameten till vår Custom Dimension som vi kallade för “Page nr”:

3

Steg 3 – Filtrera bort parametern från URL

Nästa steg blir att skapa ett nytt filter som tar bort parametern “page” från den URL som Google Analytics kommer att lagra. Filtret läser ut den information i URLen som finns före och efter parametern “page” och modifierar URLen: 

4 

Steg 4: Ta bort avslutande &-tecken

Slutligen skapar du ytterligare ett filter som raderar ev &-tecken som kan finnas kvar i slutet av URLen (som en effekt av filtret som vi skapade i föregående steg):

5

Det är viktigt att de tre filtrena körs i rätt ordning (den ordning som vi skapade dom i). Du kan ändra ordning på filtrena genom “Assign Filter Order”:

6

Klart!

I Google Analytics innehållsrapporter inte längre parametern “page” dela upp sidor i rapportena på flera rader. Vill du se värdena för vår Custom Dimension “Page nr” så kan du lägga till en sekundär dimension eller skapa en anpassad rapport. Då visas informationen så här:

7

Ny version av UrlCleaner

En ny version av vår uppskattade UrlCleaner är här! 

cleanerFör att Google Analytics ska kunna identifiera trafikkällor skickar man med parametrar i URLen från annonsen, nyhetsbrevet eller den mediekanal som man vill mäta. Du har säkert satt upp kampanjtaggar för Google Analytics med Url Builder eller Kampanjkortaren. Då vet du att landningssidan på din webbplats får en massa extra parametrar i URLen. För utom att det inte är snyggt så kan det ställa till problem (när du analyserar data) om användare bokmärker eller skickar vidare den kampanjtaggade länken. Här kommer UrlCleaner in och snyggar upp URLerna!

Nyheter i senaste versionen av UrlCleaner:

  • Fungerar som en Plug-in till Universal Analytics (kräver att du använder “analytics.js” som spårningskod)
  • Kan ta bort parametrar som skickas efter #-tecknet i URLen
  • Du kan själv ange om det är andra parametrar (än de som Google Analytics använder) som också ska tas bort
  • Debug-läge som skriver ut info i konsolen om vilka parametrar som tagits bort

UrlCleaner är fri att använda! Information om hur du implementerar UrlCleaner på din webbplats hittar du här.

Botfiltrering i Google Analytics

För att du ska vara säker på att det bara är riktiga anvvändare som loggas i Google Analytics och inte robotar och spindlar som söker igenom din webbplats lanseras nu en inställning som gör att du kan filtrera bort kända robotar. 

botfiltreringUnder inställningarna för din vy kan du aktivera botfiltrering. Vi rekommenderar att du skapar en ny vy i Google Analytics där du aktiverar botfiltrering. På så sätt kan du använda din gamla vy (som inte är botfiltrerad) för att se trender i historisk data.

Google använder IAB:s lista över botar och spindlar för att identifiera vilken trafik som ska kategoriseras som botar.

Hur stor del av trafiken som utgörs av botar och spindlar skiljer sig mycket åt mellan webbplatser i olika branscher. Vi har sett siter som har långt under en procent till siter där över 10% av trafiken utgörs av botar. 

Sida 1 av 612345...Sista »