Bättre GeoIP-data i Google Analytics

Om du inte redan upptäckt det kommer du förr eller senare märka att Google ändrat hur GeoIP-data presenteras. Den 25:e februari genomfördes ändringen och den 26:e februari har den fått fullt genomslag.

Tidigare presenterades flera stadsdelar i Stockholm som egna städer i Google Analytics. Dessutom räknades fler besök till t.ex. Bromma än vad som var rimligt. Det ledde till att en del webbplatsägare felaktigt drog slutsatser som att “min målgrupp finns uppenbarligen i Bromma”.

Detta är nu justerat.

Förändringen för Stockholm och Bromma i jämförelse:

GeoIP för Bromma och Stockholm

Nedanstående bild visar förändringen för Bromma.

GeoIP för Bromma

Samma förändring syns även för bland annat Farsta.

GeoIP för Farsta