Besökare=dåligt mått på framgång

Att mäta framgång i antal besök är ingen bra idé. En besökare behöver inte nödvändigtvis vare sig vara en människa (det kan vara en bot) eller relevant. Besökaren kanske bara hamnat fel eller inte hittar det hon söker.

Dessutom kan man enkelt köpa besökare. Fiverr är en webbplats där människor säljer olika tjänster för fem dollar. Bland annat kan du köpa tusentals besökare för priset av en enda café latte.

Sluta mät framgång i antal besökare eller antal besök. Fokusera istället på att mäta hur aktiva besökarna är.

Köp besökare

 

Köp besökare