Data Studios nya funktioner förklarade

Den 2 juni 2016 släpptes Google Data Studio i publik beta i USA, sedan dess har användandet av Data Studio exploderat och Google har inte varit sena att svara upp på efterfrågan. Varje kvartal släpps det mer än 20 uppdateringar till Google Data Studio och under Google Partner Summit i San Fransisco var det dags igen. I den här artikeln går vi igenom de senaste funktionerna och bjuder dessutom på en demo dashboard som du är fri att använda i din organisation.

Beräknade fält för diagram

Calculated fields in Data StudioÄn så länge har bara ägare till datakällorna kunnat lägga till nya beräknade fält i datakällan – det blir det ändring på i och med den här releasen. Nu kan vem som helst, med rättigheter att ändra dashboarden, lägga till beräknade fält för ett specifikt diagram. Fördelen med denna typ av fält är att den fungerar på ”blandad data” (”blended data”) då kan alltså skapa beräkningar mellan två olika datakällor i diagrammen, det kan du än så länge inte göra i datakällan. Nackdelen är att det fältet finns endast tillgängligt i just det diagrammet det är skapat i, så vill du ha det i flera diagram måste du manuellt skapa det där också.

Du skapar ett beräknat fält för ett specifikt diagram genom att trycka på ”Add metric” och sedan ”Create field” när du har ditt diagram markerat. Då får du upp en liknande ruta som när du lägger till ett fält i datakällan och samma funktioner du brukar använda fungerar även i denna ruta.

Interaktiva diagram

Interactive Filters in Data Studio
Interaktiva diagram innebär att du kan filtrera diagram med hjälp av ett klick på ett annat diagram. T.ex. om du har en karta kan du trycka på Sverige och då kommer all annan data som är kopplad till den datakällan att filtreras till att endast visa data för Sverige.

Funktionen är än så länge lite undangömd längst ner i raden med alternativ när du har ett diagram valt, den aktiveras genom att välja ”Apply filter” under ”Interactions”. Om du vill att klick i diagrammet endast ska påverka vissa av dina andra diagram måste du gruppera ihop de som ska påverkas tillsammans med det som ska vara interaktivt. Detta gör du genom att markera alla diagrammen, högerklicka och väljer ”Group”.

Filter med sökfunktion

Filters har funnits sedan lång tid tillbaka i Data Studio men då har det endast varit att bocka i exakta matchningar som har fungerat som filter. Nu lanserar Data Studio en funktion där användaren kan söka efter matchningar istället. Genom att markera filtret och under ”Style” välja ”Search All” istället för ”List” aktiveras funktionen. De matchningsfunktioner som finns tillgängliga är ”exakt match”, ”innehåller”, ”startar med”, ”regular expression” och ”i”. I princip kan man idag alltså filtrera fram precis det man vill ha utan att välja enstaka rader i en lista.
Det som idag fortfarande saknas är möjligheten till exkluderande filter, men jag hoppas och tror att Google kommer släppa detta snart.

Förbättringar i multi-selekteringsfunktionen

Den sista och minst imponerande funktionen (men inte minst användbara när man behöver den) som presenterades var möjligheten att markera flera objekt på sidan och samtidigt ändra storlek på objekten. Samtidigt gjordes ett antal förändringar som ska underlätta för dig när du väljer, flyttar och ändrar storlek på objekt som delvis göms av andra objekt.
Känns som självklara funktioner men har saknats i Data Studio tills nu.

Demo

Jag byggde en enkel exempel dashboard med några av dessa funktionerna som du gärna får testa runt i. Testa att trycka på de olika diagrammen, använd filtreringen uppe till höger för att söka efter speciella källor och notera att dashboarden är automatiskt ställd på innevarande kvartal till gårdagens datum – ännu en relativt ny funktion i Google Data Studio.
Datan är hämtad från Google Analytics Demo Konto vilket vem som helst kan använda för att testa Google Analytics och även Data Studio.

Det är helt klart att Google satsar på Data Studio och att ännu fler nya funktioner kommer lanseras inom kort. Så ta tillfället i akt och bekanta dig själv med Data Studio och om du inte redan har gjort det, bygg en rapport till dig själv eller ditt team. Det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningarna! Och skulle du vilja bolla idéer är det bara att kontakta oss eller lämna en kommentar!

Outfox är ett Superföretag 2018

Nu har listan över 2018 års vinnare av Bisnodes och Veckans Affärers Superföretagare lanserats. Runt en promille av Sveriges alla företag kvalar in på listan och i år var endast 728 företag kvalificerade. Ett av årets vinnande företag är Outfox Intelligence AB.

Ett antal högt ställda kriterier måste uppfyllas för att bli ett Superföretag. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären.

Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att komma med på listan.

– Vi vill hylla Sveriges hjältar, de som bygger Sverige med jobb och långsiktig värdeökning i näringslivet, säger Pia Törnqvist på Bisnode. Att kunna se och lyfta fram trender och statistik hjälper både enskilda företag men också samhällsutvecklarna att tydligare styra och se resultat av sina satsningar.

För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna.

Bisnode identifierar och rankar Sveriges Superföretag utifrån de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 728 företag som kommer med på 2018 års topplista.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation utifrån sex parametrar med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Den är också storleksneutral, de bäst presterande företagen återfinns bland såväl större som mindre företag. Bedömningen görs för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007.

Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som under samma tid dessutom haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året.

Advanced Analysis – kraftfulla rapporter

En av fördelarna med att använda Google Analytics 360 är att man får tillgång till en ny uppsättning rapporter; “Advanced Analysis”. Rapporterna gör att du kan utforska, visualisera och agera på data från Google Analytics 360 på nya sätt. Rapportera bygger på tre olika visualiseringar:

Rapporterna i Advanced Analysis visar, till skillnad från Data Studio, endast data från Google Analytics. I gengäld är rapporterna mycket interaktiva och kan knyta tillbaka data till Google Analytics. Mer om det nedan! I den här bloggposten tittar vi närmare på visualiseringen “Segment Overlap” vilket är ett venndiagram som visar överlapp mellan olika segment av användare.

I exemplet har vi använt data från Google Merchandise Store och valt att identifiera i vilken utsträckning som besökare interagerar med olika grupper av produkter på siten. Produktgrupperna är Apparel, Bags och Drinkware.

Rapporterna byggs upp med en verktygslåda till vänster på sidan där Segment, Dimensioner och Mätetal väljs ut (importeras) från Google Analytics. Tänk på att segment som importeras från Google Analytics måste vara skapade som “User scope” (dvs ett urval av användare – inte sessioner) för att venndiagrammet ska kunna visa överlapp.

Bilden ovan visar hur tre segment har valts ut att användas i rapporten. Tabellen under venndiagrammet visar antal användare i respektive skärning. Genom att lägga på mätetalet Revenue kan vi se vilka intäkter som olika överlapp av användare skapat:

 

Genom att lägga på en eller flera dimensioner som “Breakdown” kan man skära användare i segmenten i ytterligare flera led. I detta fall utifrån dimensionen “Device Category” som visas på Y-axeln och kombinationen/överlapp av segmenten på X-axeln:

Nu till det fina; för varje skärning kan man högerklicka och börja agera på just den gruppen av användare. I bilden nedan är det användare som har sett både Apparel- och Drinkware-produkter på mobilen. Härifrån kan man välja att skapa ett nytt segment av just detta urval av användare, bygga en målgrupp eller granska just dessa användares beteende i detalj genom User Explorer. Det gör att du kan styra sökordsannonsering i Google Ads, programmatiska medieköp genom Display & Video 360 samt styra A/B-tester och innehåll genom Optimize 360 utifrån de upptäckter du gör i ditt data!

 

 

Hur var det nu med campaign timeout i Google Analytics?

romdagen kom vi att diskutera hur det funkar med Campaign timeout i Google Analytics, alltså hur länge en viss trafikkälla attribueras i Google Analytics. (Om du vill fräscha upp minnet kan du läsa vad Google skriver om trafikkällor eller om standardinställningen för attribuering). När vi googlade campaign timeout såg jag till min förvåning att någon gör gällande att kampanjkällan förlängs vid varje besök. Det kändes som att det inte riktigt stämde, och vi utförde ett test för att få klarhet i frågan.

Den korta versionen:
Om användaren återkommer till siten som direkttrafik så förlängs inte kampanjen (på det sätt som skedde med ga.js).

Den något längre versionen:
När Universal Analytics rullades ut 2014 fanns det bland annat en nyhet kring campaign timeout, alltså hur länge en trafikkälla attribueras även om besökaren kommer som direkttrafik. I den tidigare, Classic Analytics (ga.js) förlängdes timeouten varje gång en besökare kom till sajten. Detta gjorde att en kampanj eller trafikkälla teoretiskt skulle kunna leva för alltid.

Här kommer resultatet:

Universal Analytics, alltså nu

Session timeout: 30 min

Campaign timeout: 6 månader (fortfarande default-inställningen)

1 sep 2018: Besök till outfox.com via kampanjtaggad kampanj. Campaign timeout skulle nu vara 6 mån framåt, 1 mars 2019. Rapporteras i Google Analytics som kampanjtrafik.
1 nov 2018: direktbesök till outfox.com. Rapporteras i Google Analytics som kampanjtrafik.
1 april 2019: direktbesök till outfox.com. Rapporteras i Google Analytics som direkttrafik.

Classic Analytics, alltså innan 2014

Exempel från hur det var förr, på det inte så smarta sättet:

Session timeout: 30 min

Campaign timeout: 6 månader (fortfarande den inställning som är förvald i verktyget)

1 sep 2018: Besök till outfox.com via kampanjtaggad kampanj. Campaign timeout skulle nu vara 6 mån framåt, 1 mars 2019. Rapporteras i Google Analytics som kampanjtrafik.
1 nov 2018: direktbesök till outfox.com. Rapporteras i Google Analytics som kampanjtrafik. Campaign timeout flyttas fram ytterligare 6 mån framåt, 1 maj 2019
1 april 2019: direktbesök till outfox.com. Rapporteras i Google Analytics som kampanjtrafik. Campaign timeout flyttas fram ytterligare 6 mån framåt, 1 okt 2019.

Och så här kan det hålla på (så länge besökaren inte byter trafikkälla utan fortsätter komma in direkt till sajten.

Detta var ju knasigt. Så sedan 2014 är det alltså mer som förväntat. Så, om ni läser någon bloggpost som säger att trafikkällan flyttas fram hela tiden om källan inte ändras, kan ni alltså avfärda den. Det var alltså Classic Analytics som betedde sig så. Inte nu. Skönt va! Sedan kan man alltid diskutera om sex månader är det ultimata för hur länge man ska attribuera en kampanj, men det tar vi i en annan bloggpost.

Bonus: kampanjtaggning är något som är viktigt. Här får du ett verktyg, GA Campaign URL som vi på Outfox tagit fram för att göra det jobbet lättare. Om du vill ha hjälp att utvärdera dina kampanjer eller hjälp med strategi för kampanjtaggning, hör av dig till oss då!

Knyt kvantitativ data med kvantitativ data och få något som kan likna kvalitativ data

Det är inte så svårt att se vilka sidor som är mest besökta på en webbsida. Gå bara till Google Analytics och klicka på vänsternavigeringens Content och sedan All Pages.

Men. Ofta finns en specifik målgrupp tilltänkt för vissa kategorier och/eller sidor. Hur vet vi om vi når just den målgruppen? I Google Analytics ser vi vad besökare har gjort, men vi vet egentligen väldigt lite om deras intention med besöket, och i synnerhet om de lyckades bli hjälpta med det de kom dit för att göra.

Då är det så härligt att det finns Outfox Survey, en enkät som kopplas till beteendet på sajten. Vi ställer endast tre frågor: I vilken roll kommer du till sajten, vilket ärende har du och har du lyckats att lösa ditt ärende.

Prioriterade målgrupper att studera närmre 

Genom att titta på en grupp som är sajtens prioriterade användare och se vilka syften de har, och jag gillar i synnerhet att titta på de besökare som sagt att de inte lyckats. Jag vill försöka förstå varför de inte har lyckats.

När jag skapat ett segment av dem kan jag gå loss i Google Analytics och försöka förstå vad som gör att de inte lyckas.

  • Vilka sidor besöker de? Vad finns på de sidor som inte innehåller vad besökaren förväntar sig?
  • Vad söker de på i den interna sökmotorn? Finns det sökresultat som inte ger det resultat som besökaren förväntade sig?
  • Vilka trafikkällor kommer de från? Vilka landningssidor har de? Kan det finnas något i annonseringen/länkningen som inte är optimalt?
  • Är det någon enhet eller browser som inte funkar som tänkt? Detta kan hjälpa oss att prioritera att mobilanpassa viktiga sidor/funktioner.
  • Vilka sidor lämnar de från? Är det en sida som man kan förvänta sig att besökaren ska lämna från eller tyder det på att det är sidan där besökaren helt sonika ger upp? Vad kan vi då göra åt det?

Ja, listan kan göras lång. Så, om ni inte redan gjort denna enkät (och jo, det finns många som svarar på enkäter. Vi har en genomsnittlig svarsfrekvens på cirka 25%) på er sajt, kontakta oss så gör vi det tillsammans nu!

God Jul & Gott Nytt År önskar Outfox

Outfox önskar er alla en riktigt god jul med denna fantastiska illustration av Joel Edlund. Vi flyttar till denna adress 2018 och kommer ta över den likt en King Kong-räv . ;-)

I år skänker vi på Dentsu Aegis Network en gåva till Unicef.

Outfox Becomes a Google Cloud Partner

Customer behaviour and marketing data is becoming an increasingly important asset for marketers and decision makers. To understand the full consumer journey, and target the right audiences with a message that is relevant to each individual, is a challenge to many marketing teams. Joining offline and online data sources to be able to achieve omni-channel marketing, personalization and predictions often remains nothing but a dream.

To help marketers solve these challenges, Outfox is proud to announce that we have teamed up with the Google Cloud team as a Google Cloud Partner. We are excited to deliver the power of Google Cloud Platform to our clients in conjunction with Google Analytics 360. That makes it possible to deliver actionable data for marketing and customer communication.

As Google’s marketing and analytics products have tight integrations with Google BigQuery, it’s a small and easy step to bring this data into the Google Cloud Platform. That is the starting point for using behavioral data in conjunction with other data sources, and to activate the data in multiple channels.

Want to know more? Contact sales@outfox.se to schedule a meeting where we can tell you about the opportunities that are waiting for you!

Spaningar från &THEN

I oktober besökte Ida och Malinda från Outfox New Orleans och konferensen &Then.

Fokus på &Then i år handlade om att analytiker och marknadsförare behöver prioritera sina processer och lägga mindre fokus på datainsamling. Slutsatsen är att vi behöver anpassa oss efter övriga organisationer och arbeta mer agilt.

Vad innebär det i praktiken? Jo, att vi bildar crossdiciplinära team och byter ut analysenheter för att komma djupare in i organisationer. Det betyder också att vi behöver lägga större fokus på på att ställa rätt frågor som matchar våra kundbehov och inte prioritera att samla data. Data ska endast användas för att göra en kundupplevelse bättre samt för att få ökade insikter. Vi måste sluta bygga datahav vi inte kan arbeta med. IBM har bland annat bestämt att samtliga kollegor ska utbildas i agila processer så att de ska kunna bli mer effektiva och sätta ihop självgående team som itererar samt optimerar sitt eget arbete.

Våra besökare har med tiden också blivit smartare då vi som bransch har utbildat dem och lärt dem att de kan få exempelvis rabattkoder och personliga erbjudande. Vi behöver skifta fokus från vad vi kan erbjuda våra besökare till att fråga våra besökare vad de vill ha och på så sätt vara mer produktiva.

Vi har redan mycket data så det vi behöver göra är att sätta oss ner och ta fram dynamiska segment med exempelvis Optimize och testa vad som funkar för olika grupper av våra användare.

/Ida Kjelldahl, Outfox

 

Utbildning för marknadsförare och kommunikatörer

Johan, den 23:e november kommer du leda en utbildning i Google Analytics som arrangeras av Resumé. Utbildningen riktar sig till marknadsförare och kommunikatörer. Varför behöver en marknadsförare behärska Google Analytics?

– För att lyckas med marknadsföring idag behöver man ha kreativitet i ena handen och data i andra. Google Analytics är en perfekt källa för den marknadsförare som vill lära sig förstå sin målgrupp och deras intentioner bättre men också visa effekten ut av den kommunikation och marknadsföring man gör. Senast Google gjorde en undersökning* visade det sig att bara 5 av 10 marknadsförare tänkte på det här med mätning i samband med att man tar fram en kampanj och så kan vi bara inte ha de! 5 av 10 kan inte famla i mörker!

Vad är det för insikter som en kommunikatör eller marknadsförare kan få genom att arbeta med webbanalys?

– Du kan enkelt förstå vilka som besöker din webbplats, vilka trafikkällor som drivit dem till din webb, vad de gör när det väl är där och om de gör det du tänkt dig. Sedan kan man som marknadsförare använda dessa insikter för att bättre nå ut och optimera sin kommunikation.

Vad ska man egentligen göra med all data som man kan få ut från Google Analytics? Vad är det snabbaste sättet att direkt få nytta av sin data?

– Det man ska göra är att fatta smartare beslut och optimera sin kommunikation baserat på data! Det finns massor med enkla funktioner i Google Analytics som bara ligger 2-4 klick bort som kan hjälpa vilken marknadsförare som helst att fatta bättre beslut! Ett enkelt ställe att börja är att se vilka kampanjer som underpresterar, alltså drar in för lite trafik, har för hög bounce rate eller konverterar för dåligt.

– När man hittat de kampanjer som inte presterar kan man börja analysera på vilket sätt man måste förändra sin kommunikation. Bara sådär! 2 klick bort – data som hjälper dig att bli bättre!

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på Resumés webbplats.

*) Källa: Google Surveys, “Measurement in Campaign Timeline”, Base: 1,092 marketing executives, U.S., August 2016″

 

Outfox är nu del av Dentsu Aegis Network

Vi är mycket glada över att kunna berätta att Outfox Intelligence AB från och med i dag ingår som en del av Dentsu Aegis Network.

Genom att vara en del av Dentsu Aegis Network har vi möjlighet att erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och en stark internationell närvaro.

Outfox kommer fortsatt agera som ett eget bolag men med ett mycket nära samarbete med iProspect, som är ett bolag inom Dentsu Aegis Network, vars tjänster inom digital marknadsföring kompletterar vårt erbjudande inom analys och konverteringsoptimering.
Vårt gemensamma erbjudande och kombinerade expertis gör oss otroligt starka på en marknad som är i ständig rörelse. Vi blir i och med detta en partner med bred digital kompetens av världsklass. Detta ger oss också förmåga att låta våra kunder nyttja insikter om kundbeteende i sin digitala marknadsföring.

Om Dentsu Aegis Network
Dentsu Aegis Network är det första globala kommunikationsnätverket för den digitala ekonomin och erbjuder specialiserade och integrerade kommunikationstjänster genom dotterbolagen Carat, Vizeum, iProspect, Isobar, MKTG, Posterscope och Amnet. Målet är att vara det självklara nätverksvalet för kunder som söker bäst kompetens och kapacitet inom mediebaserad affärsutveckling, branding, mediestrategier, digitala och datadrivna kommunikationstjänster. Med 47000 medarbetare och verksamhet på 145 marknader är Dentsu Aegis Network det snabbast växande kommunikationsnätverket 5 år i rad. I Sverige består Dentsu Aegis av 270 medarbetare i Stockholm och Göteborg som samarbetar under visionen ”Innovating the Way Brands Are Built”.
www.dentsuaegisnetwork.com

Om iProspect
iProspect är en fullservicebyrå inom digital marknadsföring vilket inkluderar tjänster inom bland annat Digital Strategi, Sökmarknadsföring (SEO och SEM), Display, Paid Social, Konverteringsoptimering (CRO), Digital Analys och utbildningar inom nämnda områden. Med en personalstyrka på över 4000 specialister och 88 kontor på 53 marknader världen över är iProspect ett av de världsledande företagen inom digital marknadsföring. iProspect är certifierad partner till Google, DoubleClick, Bing och Optimizely. I Sverige består iProspect av ett 70-tal experter stationerade i Stockholm och Göteborg.
www.iprospect.com

Om Outfox
Outfox är ett konsultbolag med expertkompetens inom digital analys och konverteringsoptimering, grundat i Sverige. Genom att samla in, bearbeta och analysera information ger Outfox sina kunder ökade intäkter, minskade kostnader och fler nöjda användare. Outfox är även en sälj- och servicepartner för Google Analytics 360 Suite. Outfox har sedan starten hjälpt många organisationer att bli datadrivna, och bland kunderna märks många starka varumärken och företag med internationell närvaro.
www.outfox.com

Lars Johansson (grundare Outfox), Mattias Behrer (VD Dentsu Aegis Network i Sverige), Christoffer Luthman (grundare Outfox)

Sida 1 av 2412345...1020...Sista »