Vinnaren av biljett till Google Analytics Conference

Nu har vi utsett vinnaren i vår tävling om biljett till Google Analytics Conference i Stockholm, 23 maj.

Våra röster var utspridda på hela fyra olika tävlande, men den som fick flest röster var Mattias Söderberg på Svenssons i Lammhult.

Mattias svar:

Om du kunde mäta precis vad som helst med Google Analytics, vad skulle du då mäta?
“Eyetracking och mousetracking! Besökarens ögonrörelser, ansiktsuttryck (glad, bekymrad, förvånad, irriterad) tillsammans med musrörelser och klick.”

Till vilka typer av beslut och åtgärder skulle du använda den insamlade datan?
“Förutom att förbättra sajten för alla besökare så skulle jag vilja att sajtens innehåll anpassades efter just den enskilda besökarens beteende!
– Verkar besökaren se dåligt? Då förstoras texten och hjälpsymboler dyker upp.
– Visar besökaren intresse för en specifik kategori men inte hittar en specifik produkt? Lyft fram ett anpassat sökfält eller puff om kundservice!”

Det som vi tycker låter extra spännande är möjligheten att mäta nöjdhet genom ansiktsuttryck och kunna koppla det till beteendet. Nu tror vi detta framför allt vore en väldigt het potatis med tanke på debatten om integritet, men om det gick att bara fånga upp uttryck och klassificera det i grupper utan att spara bilder så är det klart att det skulle ge en ny dimension till analysen.

Också spännande med en helt ny typ av responsiv webbplats.

Grattis Mattias!

Vi ser fram mot att träffa dig på Google Analytics Conference i Stockholm, 23 maj.

PS. Vi tycker för övrigt att det var lite kul med en annan tävlande som vill mäta mörk energi i sitt rum med hjälp av Google Analytics.

Resultatet av vår kundnöjdhetsundersökning

Allmän nöjdhet

Våra kunders nöjdhet är viktigt för oss, så vi genomförde i början av 2013 en anonym undersökning med de kunder vi jobbat med 2012 för att ta reda på hur nöjda de är med vårt arbete.

Vi är mycket glada och stolta över att notera att alla respondenter anser vi agerar professionellt och alltid ger ett trevligt bemötande. Vi är också extremt stolta över att 100 % av respondenterna säger att de gärna rekommenderar oss till andra företag.

En sak vi dock inser att vi ska bli bättre på är att göra värdet av vårt arbete tydligt. Eftersom vi jobbar med allt som är viktigt för analys och konverteringsoptimering, inklusive rätt tekniktunga projekt, är det ibland mer utmanande att visa på effekten snabbt.

I de projekt där vi måste hjälpa kunden att börja från noll kommer effekten längre fram i tiden, till skillnad för i de projekt där vi direkt kan gå in och jobba med konverteringsoptimering.

Här ska vi bli tydligare. 8 av 10 säger vi ger ett tydligt värde, men vi är inte nöjda med det. Vi vill att alla ska säga det!

Ett par kommentarer från kunder:

“Ni är ett trevligt och proffsigt gäng som är ett nöje att samarbeta med!”

“Jag gillar att ni är tydliga med vad som är er expertis. Jag frågade nån gång om något som gick utanför ert område, och blev raskt hänvisad till någon annan. Mycket bra, annars är det vanliga att man försöker fixa en hamburgare åt kunden även om man driver en vodkabar. Det gör också att jag får högre förtroende för det ni faktiskt gör.”

Nöjdhet med öppna utbildningar

Utöver den stora kundundersökningen har vi gjort en undersökning med alla som gått våra öppna utbildningar i Google Analytics. Betygsättningen var på skalan 1-5, där 5 är mycket nöjd.

Resultat:

 • Hur bedömer du utbildningen i sin helhet? 4,3
 • Hur bedömer du kursens uppläggning och pedagogik? 4,2

Några av de kommentarer vi fått på utbildningen:

“Bra att ni hela tiden refererade till våra olika webbar vilket gjorde att man fick en bra koppling till sin egen verklighet. Och också en inblick i hur olika man kan behöva jobba med analysen av sina webbar beroende på vad det är för typ av webbtjänst.”

“Ni verkar vara ett företag med mycket kunskap på området. Jag tyckte läraren hade bra svar på alla frågor som kom upp trots att de var av mycket olika karaktär.”

“Gillade att det var både grundläggande genomgång och lite mer avancerade tips, saker jag aldrig skulle kommit på att fråga om.”

“Bra och engagerad utbildare som tog sig tid att förklara.

“I ett ämne som jag förväntade mig skulle vara tungt och svårtillgängligt så lyckades verkligen kursledaren med att inspirera och tydligt förklara alla fantastiska egenskaper i Google Analytics.”

“Otroligt bra jobbat och jag lämnade kursen med mängder av nyttig kunskap som jag definitivt kommer att ha användning av.”

Tack till alla kunder som hjälper oss att jobba med ständiga förbättringar av vårt erbjudande! Vi vet nu vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre tack vare er.

Case: Så analyserar Paradox Interactive affiliates

När spelutvecklarna Paradox Interactive skulle lansera sin beta av det nya spelet Salem ville de kunna mäta och analysera hur ett speciellt affiliatenäverk, som var en central del i lanseringsstrategin, presterade.

Vanligtvis används cookien __utmz för att spåra trafikkälla och olika kampanjer. Dock skrivs då hela tiden värdet över med den senaste källan och det brukar vara den senaste trafikkällan som får all ära för en konvertering. Livstiden för cookien är 6 månader från det att den skapats eller uppdaterats. Med multi-channel funnels kan man analysera flödet av trafikkällor innan konvertering.

Paradox Interactives utmaning var att de ville på ett enkelt sätt kunna se hur olika affiliates presterar över tid och oavsett om det var den sista trafikkällan eller inte. De ville också kunna fånga upp affiliatenätverkets query-parametrar för att kunna analysera detta per publisher och marknad. Cookietiden skulle vara 30 dagar.

För att lösa det skapade vi en speciell spårning av besök från affilliatenätvkerket och konverteringar från detsamma. Vi nyttjade en CustomVar och en egen cookielösning för att hålla koll på om en konverterande besökare ursprungligen hittade spelet tack vare en viss publisher.

Vår lösning:

 • Vi fångar upp de query-parametrar som affiliatenätverket lägger på de webbadresser som används i annonserna
 • Query-parametrarna sparas i en cookie som vi skapar
 • Cookien förfaller efter 30 dagar, men förlängs om ett nytt besök sker från en länk innehållande de utvalda query-parametrarna
 • Om parametrarna ändras, ändras även värdena i cookien
 • En egendefinierad variabel som innehåller cookievärdena skickas till Google Analytics under varje besök så länge cookien är aktiv
 • Genom att skapa en Custom Report (anpassad rapport) blir analysen enkel
 • Resultat:

  • Paradox Interactive kunde följa upp hur olika affiliates presterade
  • Det blev tydligt vilka marknader och vilka publishers som presterade bäst
  • Baserat på variabeln kunde vi även skapa segment och se hur besökare från affiliates gör över flera besök

Ökad säkerhet med CSP

Nätet används inte bara av trevliga och ärliga människor som du och jag. Där ute finns också en hel del folk som vill komma över värdefulla och känsliga uppgifter som dina besökare hanterar din webbplats. Det kan vara användarnas lösenord, saldot på kontot eller e-postadresser. För att komma över de här uppgifterna används olika tekniker. En av teknikerna är Cross Site Scripting (XSS). För att minska risken för att besökarna på din webbplats utsätts för ett angrepp via XSS kan man tillämpa en Content Security Policy (CSP) som anger för webbläsaren hur information och kod på webbplatsen får hanteras.

Med en Content Security Policy kan du t.ex. ange varifrån JavaScript, bilder och CSSer får hämtas. Du har också möjlighet att begränsa vilka webbplatser som får exponeras via iFrames eller var webbläsaren kan ansluta via XHR, WebSockets och EventSource. CSP ger också möjlighet att ange om plugins som t.ex. Flash får laddas på sidan. CSP stödjs av de flesta moderna webbläsare (med undantag för Internet Explorer…).

CSP och Google Analytics

Om man använder en Content Security Policy på en webbplats som använder Google Analytics behöver man i policyn ange att Google Analytics spårningscript (JavaScript) får hämtas från www.google-analytics.com samt att bilder (vilket krävs för att data ska kunna samlas in av Google Analytics) får hämtas från www.google-analytics.com.

Med en Content Security Policy på webbplatsen kommer inte inline-JavaScript tillåtas köras. Det gör att spårningsscriptet för Google Analytics, som normalt ligger i en script-tag på alla sidor på webbplatsen, behöver ligga i en separat JS-fil. Se detta exempel på en sida som använder CSP och Google Analytics. Policyn för sidan i exemplet tillåter att script och bilder bara får hämtas från den egna webbplatsen samt från www.google-analytics.com. Innehåll genom iFrames får endast visas från den egna webbplatsen och inga objekt (t.ex. Flash) tillåts laddas oavsett var de är lagrade.

CSP och Google Tag Manager

En webbplats som använder Google Tag Manager (GTM) kan använda CSP för att avgränsa vilka script som får hanteras genom GTM och vart dessa får skicka data. För att Google Tag Manager ska fungera måste dock inline-JavaScript tillåtas köras vilket kan tillåtas genom policyn (m.h.a. ‘unsafe-inline’). I detta exempel hanteras Google Analytics spårningskod via Google Tag Manager. Policyn på sidan tillåter att JavaScript som levereras från den egna webbplatsen, www.googletagmanager.com och www.google-analytics.com får köras. Eftersom GTM renderar en iFrame på sidan behöver www.googletagmanager.com tillåtas visa innehåll via iFrame.

Policyn för webbplatsen (eller den specifika sidan) skickas med från servern i HTTP-headern. Att använda en CSP gör inte din webbplats osårbar för skadlig kod det men är ett bra sätt att höja säkerheten för de besökare som som använder webbläsare som stödjer Content Security Policy.

Här kan du hitta mer utförlig introduktion till Content Security Policy.

 

Sida 10 av 24« Första...89101112...20...Sista »