Negativa värden för event i Google Analytics

Officiellt går det inte att använda negativa event-värden i Google Analytics. Låt dig inte hindras av det! Prova så ser du att det funkar.

Men vad ska man ha det till?

När du använder händelsespårning i Google Analytics kan du skicka in ett numeriskt värde till händelsen. Du kan använda det för att logga tex antal sekunder som besökaren har tittat på en film eller hur många poäng som besökaren fått när dom spelat ett spel på din site. I Google Analytics rapporter kan du sedan se summan av alla värden och medelvärde.

Om du låter besökarna betygsätta innehållet på din webbplats på en skala från “Mycket missnöjd” till “Mycket nöjd” kan du knyta ett värde till betyget på en skala från -10 till 10. I kodexemplet nedan byter du ut ‘Min-sida’ mot namnet på den sida som användaren betygsätter:

pageTracker._trackEvent(‘Betyg’, ‘Min-sida’, ‘Mycket missnöjd’, -10);
pageTracker._trackEvent(‘Betyg’, ‘Min-sida’, ‘Ingen åsikt’, 0);
pageTracker._trackEvent(‘Betyg’, ‘Min-sida’, ‘Mycket nöjd’, 10);

Detta gör det möjligt att identifiera om medelbetyget för webbplatsen eller specifika sidor är positivt eller negativt.

Nu har du plötsligt fått siffror som är lätta att tolka och som visar om webbplatsen presterar bra eller dåligt.

Tänk på att detta är en odokumenterad “feature” i Google Analytics. Bla kommer avvikelserna från webbplatsens medelvärde visas som positiv trots att avvikelsen är negativ.

Tre anledningar att jobba med A/B tester

1) Du representerar inte målgruppen
Även om du eller din kollega, chef, webbyrå eller reklambyrå tycker att ni vet vad era besökare gillar och vilka argument som tilltalar målgruppen är ni inte representativa för alla besökare. Ni har expertkompetens inom ert område vilket inte alla i målgruppen har. Det kan innebära att ni, utan att tänka på det, använder begrepp som inte era besökare uppskattar eller förstår.

Om ni har gjort intervjuer med personer ur målgruppen för att ta reda på hur de uppfattar webbplatsen eller förändringarna ni planerar att göra riskerar inte heller detta att bli rättvisande. Det fåtal personer som valts ut för intervjuerna kanske inte är representativa för målgruppen. Representerar dom män, kvinnor, personer i olika åldrar, olika kulturer, yrken, o.s.v.?

Genom att låta de som verkligen använder er webbplats vara delaktiga i tester på webbplatsen kan ni ta reda på vad era besökare tycker bäst om – inte en liten grupp människor.

2) Du kan ledas fel av andra
Att bygga en webbplats på “best practice” kan ta dig en bit på vägen. Utgå från det som är allmänt beprövat. Men att blint styra efter vad som varit framgångsrikt för andra kan dock leda dig fel. Det som varit framgångsrikt för Amazon behöver inte fungera lika bra för den lilla bokhandeln i Mellansverige.

Hade det funnits en ultimat “köp”-knapp som får alla att klicka på den skulle väl den användas av alla? Om det fanns ett WordPress-tema som var bevisat bättre skulle väl det användas av alla bloggar?

Testa därför vad som fungerar för just dina besökare och låt dig inte ledas av andras. Andras framgång kan vara misstag för dig!

3) Omvärlden kan lura dig
En förändring som du är säker på kommer påverka din webbplats positivt behöver väl inte testas? Det är väl bara att lansera förändringen och mäta förändringen veckan efter? Nej! Du har glömt att omvärlden kan förändra besökarnas motivation och intention för besöket på webbplatsen. Vad händer om du lanserar förändringen just vid löning, sportlov, soligt väder eller första veckan av er lågsäsong? Omvärlden kommer påverka dina besökare mer än förändringen ni just lanserat.

Det är bara genom att du testar förändringen parallellt (under samma tidperiod) med originalutförandet som du kan kan avgöra om förändringen är positiv.

Mät publiceringseffekt

Har du en obehaglig känsla av att ni lägger ner mycket tid på att uppdatera delar av webbplatsen utan att det ger något tillbaka?

Börja med att ta reda på hur mycket tid ni lägger på att uppdatera varje huvudsektion av webbplatsen. Det kan du göra lite grovt genom att ta reda på hur många personer som jobbar med webbplatsens olika sektioner (och låta dom uppskatta sin arbetstid) eller genom att mäta hur lång tid som redaktörerna arbetat med innehållet i CMS-verktyget.

Räkna ut publiceringseffekten för varje sektion av webbplatsen genom ”Sidvisningar för sektionen / Arbetstid för sektionen”. Publiceringseffekten indikerar hur mycket sidvisningar ni får i förhållande till den tid redaktörerna lägger på att hantera innehållet. En hög publiceringseffekt indikerar att sektionen får många besök med liten arbetsinsats.

Naturligtvis är det ännu mer intressant att se hur stora intäkter arbetsinsatsen resulterar i. Om du använder Google Analytics kan du räkna ut publiceringseffekten genom ”$-index för sektionen / Arbetstid för sektionen”.

Om du har en webbplats som är konfigurerad för att mäta intäkter från e-handel hittar du $-index för webbplatsens sektioner i rapporten ”Prioriteringslista för innehåll”.

Webbanalys

Riktig webbanalys tar tid och handlar vare sig om siffror, tabeller eller grafer. Visst, vi behöver data för att finna svar. Visualiseringar gör det dessutom möjligt att lättare hitta avvikande mönster. Målet med webbanalys är dock inte rapporter. Målet är att se till att slutsatser dras och åtgärder tas.

Read More

Visualiseringar

Vi kan skapa en skräddarsydd presentation av data från Google Analytics speciellt för er. Glöm alla begränsningar – genom att vi hämtar data från Google Analytics API kan stora anpassningar göras.

Read More

A/B och multivariata tester

Att jobba med ständiga förbättringar i digitala kanaler innebär att löpande genomföra analyser för att hitta brister och därmed möjlighet till optimering mot ökade intäkter, minskade kostnader och ökad nöjdhet.

Read More

Support och hjälp med Google Analytics

En del säger att det inte finns någon support att få för Google Analytics och att det därför är bättre att lägga ut många tiotusentals kronor på ett betalverktyg istället. Inget kunde vara mer fel!

Support ges av Google Analytics Certified Partners, t.ex. Outfox. Googles partners jobbar nära det team som ligger bakom Google Analytics och kan ge lika bra support som Google själva skulle ge.

Dessutom finns det miljontals användare av Google Analytics runt om i hela världen vilket innebär att det inte finns något annat verktyg för webbanalys som är mer väldokumenterat på webben. Det finns forum för hjälp. Ofta är lösningen bara en snabb “googling” bort.

Om du inte lyckas eller vill få experthjälp, kontakta oss!

Sida 24 av 24« Första...10...2021222324