Varför Electronic Arts använder en väggmonterad dashboard för att öka intresse och engagemang

Hallå där, Ulf Thor, Electronic Arts! Med anledning av att ni använder Outfox lösning för dashboards vill vi ställa några frågor till dig.

Ulf Thor, Electronic Arts

Vilken effekt hoppades du att dashboarden skulle föra med sig?

Jag hoppades på flera olika effekter;

  • Jag ville att den skulle informera de personer som ansvarar för de kampanjer och områden som mätetalen direkt berör, främst produktchefer och marknadsansvariga. Ge svar på återkommande frågor om våra kampanjer, men även väcka nya frågor som de kanske inte funderat på annars.
  • Jag ville även att den skulle inspirera de som regelbundet jobbar med kampanjerna på något sätt. Visa resultaten i olika former och även om dashboarden bara uppdateras en gång per dygn så blir intrycket en levande ögonblicksbild.
  • Jag ville även att den skulle utbilda kollegor som inte är direkt involverade i kampanjerna. Vara mer transparent internt och visa vad vi på marknad (delvis) håller på med.

Samma mätetal går givetvis att dela genom Excel-ark eller i andra format, men det kosmetiska bör inte underskattas. En del feedback har just varit att det blir lättare och mer intressant att ta in allt när det presenteras på ett mer visuellt tilltalande sätt.

Har den fått den effekt du hoppades på?

Responsen har varit positiv, men vissa effekter har tyvärr uteblivit än så länge, av följande skäl:

  • Dels sitter TV:n temporärt uppsatt för tillfället och det är på en plats som inte är en naturlig samlingsplats. Därför har den spontana kollen inte blivit av i den utsträckning jag hade hoppats på. Detta kommer dock åtgärdas när vi genomför en planerad omflyttning på kontoret.
  • Även om vi försökte undvika buzzwords och koka ner allt till det mest väsentliga så tror jag vi behöver förändra innehållet ytterligare till nästa version för att alla inte har samma förkunskap om den data som presenteras som jag har.

Hur kommer det sig att ni vände er till Outfox för att lösa ert behov?
Ni har hjälpt oss i andra sammanhang tidigare och jag kände till att ni hade en dashboard-lösning. Jag ville ha en leverantör som kunde vara ett konstruktivt bollplank och er lösning kan även behandla mätetalen innan de presenteras i dashboarden, vilket var önskvärt. Ni är dessutom ett kunnigt, hjälpsamt och trevligt gäng vilket gjorde beslutet ännu lättare!

Läs mer om den plattform vi byggt och som ligger till grund bland annat till Electronic Arts dashboard, men även till automatiserad rapportering för Visit Sweden, AMF, med flera.

Hur Unicef jobbar med A/B-tester och optimering

Det var många bra talare på konferensen Outfox Your Competition den 12 mars. Min favoritpresentation hölls av Maria Del Riccio från Schibsted som gav sina bästa tips på hur man klarar sig som konverteringsoptimerare. Om du missade henne den här gången, missa inte nästa gång hon pratar.

Read More

Outfox årskrönika 2014

Ännu ett fantastiskt bra och trevligt år är nu över.

Här följer några av höjdpunkterna.

• Vi har befäst vår position som Nordens största återförsäljare av Google Analytics Premium, med flera stora internationella varumärken i vår portfölj. Vi hjälper till med Google Analytics Premium för fler än 150 webbplatser som finns i fler än 50 länder.

• Vi har utbildat mängder av företag, organisationer och individer i analys i allmänhet, och Google Analytics i synnerhet, genom egna utbildningar samt genom utbildningar i samarbete med Wednesday Relations, Berghs, med flera.

• Vi står för en stor del av den matnyttiga delen i Sveriges enda utbildning till framtidsyrket Webbanalytiker, genom att vi utbildar på Medieinstitutet.

• Vi utbildar, tillsammans med Google, de byråer som ingår i www.google.com/partners/. När Google har behövt utbildare i Google Analytics har de vänt sig till Outfox.

• Vi besökte Google i Kalifornien för femte året i rad.

• Vi var åter drivande bakom Google Analytics Conference, som vi tog initiativet till, i Stockholm för fjärde gången.

Det var bara ett litet urval av allt det som hände hos oss under året. Med det vill vi önska dig ett riktigt bra 2015!

Kanske vill du passa på att följa oss på Google+, Twitter, Instagram, Facebook eller LinkedIn?

Härlig uppdatering av Advanced segments

Att vi är stora fans av avancerade segment är ingen hemlighet. Det är en av de mest kraftfulla funktionerna i Google Analytics i min mening. Nu har det kommit två uppdateringar.

1. Nu är standardinställningen att ditt skräddarsydda segment endast visas i den aktuella vyn. Det underlättar om du har flera olika konton och vyer, och gör specifika segment som endast rör den aktuella vyn. Du kan givetvis ändra så att segmentet är tillgängligt i samtliga vyer.

2. Sekvenssegment är underbara. Ännu bättre har de blivit nu, när det i högerkanten uppdateras under tiden du konfigurerar ditt segment. På så sätt kan du enkelt se hur många besök (sessions) eller användare (users) som uppfyller kraven med den aktuella inställningen. 

Så enkelt gör du ett eget segment:

1. Klicka på + Add Segment. 

add_segment

2. Klicka på den julröda knappen med + NEW SEGMENT

new_segment

3. Välj Sequences i vänstermenyn, och skriv in ditt villkor för vilka som ska få vara med i segmentet. I detta fall har jag valt att inkludera besök som har startsidan på outfox.com som landningssida.

Nu kan du i högerspalten se hur stor andel av besökarna som uppfyller detta krav, och även hur stor andel av besöken (sessions) som uppfyller detta. Det är också här du kan ändra om du vill att segmentet ska vara tillgängligt i andra vyer. 

 segment_sequence_one

4. Ett sekvenssegment kommer ju till sin rätt när du vill se ett visst flöde på din sajt. Jag lägger till villkoret att besöket ska följas av att en sida som innehåller analytics måste ha besökts. Vips så uppdateras översikten över hur stor andel av besökare det är som uppfyller det villkoret. 

step2_sequence_segment

5. När du är nöjd med ditt segment sparar du det. 

segment_save

Om du har många segment kan det underlätta att hitta ditt nya segment om du sorterar på Modified. 

segment_modified

Varsågod att börja analysera!

Magi med Parametrar och Custom Dimensions

Vill du bli webbanalysens Joe Labero och skapa magiska rapporter så ska du läsa den här artikeln om hur du kan flytta query-parametrar till Custom Dimensions – utan att förändra spårningskoden.

Om du har en webbplats som skickar med parametrar i URLen så vet du att det kan göra det svårt att få en överblick över sitens innehåll i Google Analytics. Detta eftersom varje värde för en parameter som skickas med i URLen gör att Google Analytics ser detta som olika sidor. Detta gör det svårt att se hur många sidvisningar som t.ex. startsidan fått:

1

Eftersom vi i detta exempel är intresserade av att kunna hämta ut information om värdet för page-parametern vill vi inte bara filtrera bort den. Istället kan en lösning på problemet vara att skapa en Custom Dimension och genom ett filter plocka ut värdet för page och lagra detta i vårt Custom Dimension. Nedan ska vi steg för steg visa hur man gör det. I exemplet antar vi att vi har en parameter som heter “page”.

Steg 1 – Skapa en Custom Dimension

Börja med att i Admin-läget av Google Analytics skapa en ny Custom Dimension. Scope ska sättas till “Hit” eftersom vi vill att informationen ska vara knuten till varje sidvisning:

2

Steg 2 – Skapa ett filter som lagrar data

Skapa nu ett filter. Det här filtret ska lagra värdet för page-parametern i vår Custom Dimension som vi skapade i steg 1.

Välj att skapa ett Custom filter av typen Advanced. För fält A väljer du att läsa ut sidans URL (Request URI). Det reguljära uttrycket anger att det är parameter “page” som vi ska hämta ut värdet för. För “Output to” väljer vi att skicka värdet för parameten till vår Custom Dimension som vi kallade för “Page nr”:

3

Steg 3 – Filtrera bort parametern från URL

Nästa steg blir att skapa ett nytt filter som tar bort parametern “page” från den URL som Google Analytics kommer att lagra. Filtret läser ut den information i URLen som finns före och efter parametern “page” och modifierar URLen: 

4 

Steg 4: Ta bort avslutande &-tecken

Slutligen skapar du ytterligare ett filter som raderar ev &-tecken som kan finnas kvar i slutet av URLen (som en effekt av filtret som vi skapade i föregående steg):

5

Det är viktigt att de tre filtrena körs i rätt ordning (den ordning som vi skapade dom i). Du kan ändra ordning på filtrena genom “Assign Filter Order”:

6

Klart!

I Google Analytics innehållsrapporter inte längre parametern “page” dela upp sidor i rapportena på flera rader. Vill du se värdena för vår Custom Dimension “Page nr” så kan du lägga till en sekundär dimension eller skapa en anpassad rapport. Då visas informationen så här:

7

Sida 5 av 25« Första...34567...1020...Sista »